Geld bij afscheid voor School’s cool

Steeds meer vrijwilligers en mensen uit ons netwerk helpen ons om financiering voor het project School’s cool Utrecht te krijgen. Dit is belangrijk om het project de komende jaren te kunnen blijven uitvoeren. Onlangs nam Miriam Scha afscheid als concernmanager P&O bij de gemeente Dordrecht. Ze vroeg alle genodigden bij haar afscheidsreceptie geen bloemen of cadeautjes mee te brengen, maar een bijdrage te geven voor School’s cool Utrecht. Inmiddels hebben we meer dan € 600 ontvangen. Veel dank Miriam, voor deze actie!