Taal doet meer College 30 januari 2013

Taal doet meer CollegeNieuw talent

Veel Utrechters hebben een andere moedertaal dan het Nederlands. Wat is er nodig om de talenten van deze Utrechters goed te benutten? Er wordt volop bezuinigd, budgetten voor onderwijs en arbeidstoeleiding slinken. En tegelijkertijd zijn er nieuwe initiatieven. Wat kunnen vrijwilligers betekenen op dit terrein? Wat is de rol van het bedrijfsleven en wat kunnen we van de gemeente verwachten?

Sprekers tijdens het College zijn Hans Spigt, wethouder Werk & Inkomen in Utrecht en Mardjan Seighali, directeur UAF. Het UAF steunt vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie en het vinden van een baan.

Het programma
Vanaf 17.00 uur inloop
17.30 uur Buffet en muziek verzorgd door cursisten van Taal doet meer
18.30 uur Openingswoord, met bijdrage van cursisten
18.45 uur Twee korte Colleges door mevrouw Seighali en de heer Spigt
19.15 uur Gesprek met aanwezigen
19.45 uur Muzikale afsluiting door Babila Djembe Fola
20.00 uur Napraten en netwerken met een drankje
De bijeenkomst is gratis voor vrijwilligers, cursisten en donateurs van Taal
doet meer.
Aan overige genodigden vragen wij een bijdrage van €15,-. Daarmee
ondersteunt u ons werk. Ook kunt u voor €10,- extra vriend worden van
Taal doet meer.
Vooraf aanmelden voor de bijeenkomst is verplicht. Dit kan tot 23 januari
via of per telefoon op nummer 030 2947594.
Locatie:
ZIMIHC Theater
Braziliëdreef 2
3563 CK Utrecht