Opening TIP TOP Taal in Bibliotheek Utrecht

Lancering Taalondersteuningspunt

DSC_0342 Overzicht opening TOP

Op woensdag 5 februari heeft Wethouder Hans Spigt van Werk en Inkomen, Jeugd, Sport en wijk Overvecht het Taalondersteuningspunt (TOP) geopend in de Centrale Bibliotheek Utrecht. Hij gaf daarmee het officiële startschot voor het project TIP TOP Taal. Hierin werken Utrechtse taalaanbieders, de Bibliotheek Utrecht, de gemeente, de Vrijwilligerscentrale en de Stichting Lezen & Schrijven samen met als doel het bestrijden van laaggeletterdheid in Utrecht. In Nederland hebben ongeveer 1 op de 9 mensen grote moeite met lezen en schrijven. In de stad Utrecht zijn naar schatting 30.000 mensen laaggeletterd.

De wethouder benadrukte in zijn openingswoord het belang van goede scholing en training van taalvrijwilligers, zodat zij laaggeletterden in Utrecht optimaal kunnen ondersteunen bij het leren van de taal en deelnemen aan de samenleving. De samenwerking in Utrecht tussen gemeente, Bibliotheek, vrijwilligersorganisaties en diverse taalaanbieders is uniek en een voorbeeld voor andere regio’s in het land, aldus dhr. Spigt.

Taalles vinden
Veel mensen weten niet waar ze terecht kunnen voor taalles. In 11 Utrechtse Bibliotheken komen daarom Taalinformatiepunten (TIP) waar Bibliotheekmedewerkers en geschoolde taalvrijwiligers mensen helpen die op zoek zijn naar een passende taalcursus o.a. via www.jekuntmeer.nl. De Taalinformatiepunten zijn te herkennen aan de Beter Nederlands Leren banieren. Ook zijn in de Bibliotheek Lees en Schrijfkasten waar makkelijk leesbare boeken staan in eenvoudige taal. Om te oefenen met lezen, schrijven en spreken staan in deze kast ook taalboeken en taal-cd’s en op www.bibliotheeklutrecht.nl vindt men taalprogramma’s zoals oefenen.nl. Op dit moment zijn er al Taalinformatiepunten in de Centrale Bibliotheek en de Bibliotheken Hoograven, Kanaleneiland, Overvecht, Zuilen en Parkwijk. De overige Bibliotheken openen hun TIP binnenkort.

Taalondersteuningspunt voor taalvrijwilligers
Voor taalvrijwilligers is het Taalondersteuningspunt (TOP) vandaag geopend in de Centrale Bibliotheek. Taalvrijwilligers kunnen hier terecht met vragen over o.a. lesmaterialen, trainingen en toetsen en voor intervisie. Iedere donderdagmiddag van 15.00-17.00 uur houdt Taalconsulente Marielle van Rooij spreekuur. Een afspraak kan gemaakt worden via

Meer informatie is te vinden op www.bibliotheekutrecht.nl, www.jekuntmeer.nl en www.taalvoorhetleven.nl