Denktank Taalachterstand bij jongeren

Op maandag 10 februari heeft een groep enthousiastelingen de koppen bij elkaar gestoken om te praten over taalachterstand bij jongeren in Utrecht. Vrijwilligers van onze jongerenprojecten, maar ook geinteresseerden uit het onderwijs, partnerorganisaties en de hulpverlening hebben geinventariseerd tegen welke problemen jongeren aanlopen als het Nederlands niet perfect is.

Er werd gesproken over bewust zijn van taalachterstand, de rol van ouders, de invloed op andere schoolvakken, motivatie om te lezen en te leren, talent en toekomstperspectief. Gelukkig zagen de meedenkers ook mogelijke bijdragen die wij met onze vrijwilligers kunnen leveren aan oplossingen. Trainee taalachterstand Gemma is nu druk in de weer om alle informatie en contacten te bundelen. Zij verdiept zich het komende half jaar zowel theoretisch als praktisch hoe en met wie er aan taalachterstand gewerkt kan worden. Wij hopen zo aandacht te vragen, samenwerking te zoeken en een bijdrage te leveren om dit probleem terug te dringen. U gaat hier zeker meer over horen in de komende maanden!

Denktank