Workshop: Vrijwillige inzet: slim inspelen op drijfveren

24 april 2014 – 09:30 – 17:00 uur

tdmsodaproducties

Voor professionals uit het sociale domein (sociaal makelaars/beheerders, wijkmanagers, vrijwilligerscoördinatoren) die met hun organisatie hun doelen nog effectiever willen bereiken door actief burgers en vrijwilligers te betrekken.

Professionals in welzijn, zorg, cultuur en onderwijs staan voor de opgave om op een andere manier burgers te betrekken. Door ontwikkelingen in het sociale domein kan de professional niet alles meer zelf doen en wordt van burgers verwacht professionals te ondersteunen. Hoe doe je dat in de praktijk. Hoe maak je hiervoor effectief ruimte? Hoe benut je de deskundigheid van verschillende soorten vrijwilligers? Welke verantwoordelijkheid geef je vrijwilligers?
De workshop ‘Slim inspelen op drijfveren’ levert concrete handvatten op om vrijwilligers te mobiliseren.
Via de projecten van SodaProducties en Taal doet meer zijn jaarlijks duizenden vrijwilligers actief, we delen graag onze praktijkervaring. In deze workshop bekijken we hoe je kunt inspelen op drijfveren en behoeftes van vrijwilligers en hoe je deze kunt verbinden met de belangen van de organisatie. De workshop is praktisch ingericht. We werken zoveel mogelijk met concrete cases uit de eigen praktijk van de deelnemers. Door onderlinge uitwisseling leren de deelnemers ook veel van elkaar.

Er wordt gewerkt in een groep van minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers. De workshop gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.
Kosten: € 150,- per deelnemer

Aanmelden voor 10 april (bij ) .