Investeren in School’s cool loont

“Ondersteuning door mijn mentor is goed voor mijn toekomst en het helpt mij, want mijn cijfers zijn hoger”, aldus Samet.

Nadat is aangetoond dat leerlingen met een mentor van School’s cool beter presteren dan leeftijdgenoten zonder mentor, zijn nu ook de maatschappelijke baten aangetoond. Jongeren hebben meer kans op werk en hogere lonen. Voor de gemeente heeft dit minder uitkeringen tot gevolg en ook minder (zorg)kosten. De rijksoverheid betaalt -als kinderen een langere en hogere onderwijsloopbaan kunnen volgen- weliswaar voor de extra onderwijsjaren, maar ontvangt wel op termijn meer hogere belastinginkomsten.  De kwaliteit van de woonomgeving verbetert door de afname van het aantal hangjongeren in de buurt.

Investeren in Samet loont dus, ook voor de maatschappij!

School’s cool
Samet is een van de ruim 1000 leerlingen die in Nederland een mentor heeft vanuit School’s cool. School’s cool koppelt vrijwillige mentoren aan scholieren die extra steun nodig hebben bij de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. De mentor komt wekelijks bij de leerling thuis. De leerling kan met deze individuele begeleiding een goede start maken in de brugklas. Het School’s cool-programma streeft naar het verminderen van de afstroom naar een lager onderwijsniveau en schooluitval en dus een betere afsluiting van de schoolcarrière.

Het MKBA maakt de maatschappelijke baten van dit streven inzichtelijk.

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)
Op verzoek van School’s cool Nederland heeft het economisch adviesbureau LPBL een MKBA uitgevoerd. Dit onderzoek, mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Kinderpostzegels Nederland, laat zien dat iedere  geïnvesteerde euro ruimschoots meer dan 1 euro op aan baten oplevert.

De baten stijgen wanneer leerlingen niet terugvallen naar een lager onderwijsniveau waar dat zonder de inzet van de mentor wel was gebeurd. De baten stijgen ook naarmate meer leerlingen een startkwalificatie halen. Belangrijk voor een positief batig saldo is wel dat School’s cool zich richt op leerlingen in een risicosituatie.

Het School’s coolprogramma blijkt een effectieve, relatief goedkope en renderende interventie te zijn om onderwijskansen te vergroten en schooluitval te verminderen.

Verantwoording
Voor de MKBA zijn de gegevens gebruikt van 3 School’s cool vestigingen (Gouda, Utrecht en IJmond).  Met de MKBA hebben nu alle School’s cool vestigingen een instrument in handen waarmee zij, na het invoeren van hun gegevens (kosten, bereik, effectiviteit), inzicht krijgen in de gemaakte kosten en de door hen gerealiseerde baten.