Vrijwilligers gezocht voor ‘pilot Startfase’

Binnenkort starten Taal doet meer, ROC Midden Nederland in samenwerking met Taal voor het Leven (Stichting Lezen en Schrijven) en de gemeente Utrecht een ‘pilot Startfase’.

De Startfase is een cursus voor nieuwe cursisten waarin zij gedurende 4-6 weken werken aan het helder krijgen van hun leervraag. Ook wordt hun niveau vastgesteld. De Startfase leidt tot een goed beeld van het perspectief, niveau, de leerwensen en de (on)mogelijkheden van de deelnemer. Na de Startfase is duidelijk wat de deelnemer wil bereiken (taal op de werkvloer, opleiding, taal voor thuis etc.), wat de leerdoelen van de deelnemer zijn (mondeling en/of schriftelijk taalgebruik, rekenen en computervaardigheden) en hoe zijn traject er uit moet zien (beginniveau, duur, mate en soort begeleiding, te gebruiken lesmateriaal). In de Startfase wordt ook al geleerd. We testen verschillende instrumenten en leermiddelen uit.

Na de startfase stroomt de deelnemer door naar een cursus van één van de taalaanbieders in de stad (vrijwilligersorganisatie, ROC, commerciële taalaanbieder).
De focus ligt op mensen die in Nederland op school hebben gezeten, zowel autochtonen als allochtonen. Via de buurtteams, sociale dienst en de Wegwijzers in de bibliotheken stromen mensen in de Startfase in.

We beginnen in de bibliotheken van Zuilen en Overvecht. In Zuilen op dinsdag van 9.30-12 uur, in Overvecht op donderdag van 12.30 – 15.00 uur. Per keer zullen 10 -12 deelnemers worden begeleid door een docent van het ROC en twee taalvrijwilligers. Er wordt individueel en in groepjes gewerkt.

Voor de Startfase zoeken we vrijwilligers die reeds ervaring hebben met taallessen.

Is dat iets voor jou? Wil je meer leren over taal, rekenen en/of digitale vaardigheden leren aan laaggeletterde volwassenen en over het vaststellen van het niveau van een deelnemer? Ben je beschikbaar op (één van de) genoemde tijden? Ben je in staat laaggeletterden te motiveren om te gaan leren? Heb je een goed inlevingsvermogen? Kun je goed luisteren en doorvragen? Kun je  deelnemers stimuleren sterker in het leven te staan, hen veiligheid bieden en hen positief waarderen? Vind je experimenteren leuk? Wil je meedenken in deze pilot?

Meld je dan aan bij . Zij neemt dan contact met je op voor een afspraak.