Taal doet Meer College over taalachterstand bij jongeren

Bsrpl71CIAEZMnY16 juli stond het Taal doet meer College in het teken van taalachterstand onder Utrechtse jongeren. Traditiegetrouw startten we met gezamenlijk eten. Dit keer verzorgd door Kookeiland. Vrijwilligers van Taal doet meer gingen tijdens het eten in dialoogtafels in gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente, het onderwijs, het bedrijfsleven en diverse instellingen. De dialoogtafels leverden al veel concrete input op.

Daarna volgen er twee korte lezingen. Prof. Dr. Paul Leseman (Universiteit Utrecht) vertelde  over meertaligheid en taalontwikkeling bij jongeren. Kinderen die tweetalig opgroeien presteren beter in landen waar de eigen taal ook veel aandacht krijgt. Zij snappen beter hoe taal werkt. In Nederland zien we juist veel problemen bij kinderen die meertalig opgroeien. Dit komt vooral omdat, als de eerste taal niet de schooltaal is, jongeren  ‘diepere’ geletterdheid missen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen hierdoor niet alleen lagere cito-scores halen op taal, maar ook op rekenen. De taal die in rekenopgaven staat, kennen kinderen vaak niet, met als gevolg dat ook met rekenen achterstanden ontstaan. Om dit te doorbreken pleit Leseman er voor om jongeren vooral de taal te laten gebruiken in verschillende contexten: vooral veel lezen, met elkaar in gesprek gaan. Vrijwilligers kunnen daar een rol bij vervullen. En zij moeten vooral moeilijke woorden blijven gebruiken!

Dit sloot goed aan bij de presentatie van Gemma de Wit, trainee bij Taal doet meer. Zij presenteerde op levendige wijze haar onderzoek naar taalachterstand bij Utrechtse jongeren en bood dit aan Selma Bas aan, raadslid van D66 bij de gemeente Utrecht.

Hieruit blijkt dat er vooral voor 10 tot 20 jarigen weinig taalaanbod is buiten het onderwijs. Het bestaande aanbod is voor jongeren slecht te vinden. Gemma  heeft het rapport aangeboden aan Selma Bas aan, raadslid van D’66 en Maarten van Ooijen, fractievoorzitter van de Christen Unie in Utrecht. Na dit plechtige moment was het tijd voor een discussie: wat gaat er mis en wat moet er gebeuren in Utrecht om jongeren met een taalachterstand vooruit te helpen? Nadia Daoudi van Sterk VO pleit er voor om in een vroegtijdig stadium vrijwilligers in te zetten. Wies Kooijman van de gemeente Utrecht sluit hierbij aan: inzet van vrijwilligers betekent heel concreet uitbreiding van de leertijd en dat is cruciaal. Het betrekken van ouders, is een eerste verantwoordelijkheid van de school. Ook daar kunnen vrijwilligers echter een belangrijke rol vervullen. Tot slot werd nog ingegaan op de rol van het bedrijfsleven. Leseman: ‘bedrijven moeten vanuit eigen economisch belang investeren taalvaardigheid van jongeren. Ze kunnen hier, vooral voor VMBO-ers een belangrijke bijdrage aan leveren, zodat jongeren het jargon en taalgebruik van de sector waarin ze willen gaan werken leren kennen.

Wij kijken terug op een meer dan geslaagde avond en blijven ons volop inzetten voor de bestrijding van taalachterstanden. Doet u mee?