Presentatie Nieuwe lees- en schrijfmethode Succes!

Op maandagavond 10 november van 19:45 tot 20:45 komt Wim Matthijsse van Stichting Lezen&Schrijven (Taal voor het Leven) de nieuwe boekjes presenteren van Succes! in de Bibliotheek in de Cereolfabriek.

Wat is Succes?
Succes! is een lees- en schrijfmethode voor laagopgeleide volwassenen, die Nederlands als moedertaal hebben of als tweede taal. Voor de tweede taalsprekers wordt uitgegaan van een mondeling taalniveau A2, ze wonen al lange tijd in Nederland en zijn hier ingeburgerd. Hun leerbehoeftes op het gebied van lezen en schrijven zijn vergelijkbaar met die van de moedertaalsprekers.

Een paar kenmerken :

  • Leesteksten en schrijfopdrachten – of ze nu functioneel of verhalend zijn – sluiten nauw aan bij de leefwereld van de deelnemer. Hetzelfde geldt voor de spreekopdrachten in de methode.
  • Voor het leren lezen worden veel (semi-) authentieke teksten aangeboden. Hiermee kunnen verschillende leesstrategieën geoefend worden.
  • Omdat elke deelnemer andere schrijfproblemen heeft en een eigen woordenschat zijn er geen oefeningen rond spelling, grammatica of woordenschat opgenomen in de boekjes. Suggesties voor maatwerkoefeningen staan in de Taalhulp. Die wordt bij de boekjes meegeleverd.
  • Er is keuzevrijheid: iedere deelnemer doet de opdrachten die bij zijn leerbehoefte passen.  De opdrachten hoeven niet allemaal gemaakt te worden;

Er komen in totaal 70 boekjes onderverdeeld in drie taalniveaus: op weg naar instroom, op weg naar 1F en op weg naar 2F. Elk niveau bestaat uit een aantal thematisch geordende boekjes. Aanvullend is er de Taalhulp met concrete tips en oefensuggesties.

Maandag 10 november worden drie nieuwe boekjes op de drie verschillende niveaus (en de Taalhulp) gepresenteerd en uitgereikt. Deze boekjes worden getest door taalvrijwilligers en hun deelnemer(s). Vrijwilligers die interesse hebben kunnen de boekjes tussen 10 en 21 november uittesten en beoordelen. Wil jij ook als een van de eersten een geheel nieuwe lees- en schrijfmethode uittesten? Bijdragen aan de ontwikkeling van de aanpak van laaggeletterdheid? Kom dan 10 november en meld je aan bijvoor het uittesten!