Tolerantieprijs voor Taalcoach in de Bieb

Op woensdag 10 december 2014, Internationale Dag voor de Mensenrechten, heeft wethouder Margriet Jongerius de Tolerantieprijs uitgereikt aan ons project ‘Taalcoach in de Bieb’.

Het project ‘Taalcoach in de bieb’ stelt zich ten doel de taalvaardigheid van Utrechtse laaggeletterden te vergroten door ondersteuning van taalcoaches in de bibliotheek. We willen de kracht van Utrechters benutten om laaggeletterden te ondersteunen. De taalcoaches zijn vrijwilligers die worden ondersteund door deskundige beroepskrachten en zij maken gebruik van methodieken die hun waarde hebben bewezen. De bibliotheek heeft een open functie in de wijk en beschikt over ruimte en materialen die belangrijk zijn om Utrechters taalvaardig te maken.

Samenwerkingspartners in het project ‘Taalcoach in de Bieb’ zijn: Prago, Gilde Utrecht, Bibliotheek Utrecht, Stichting Lezen en Schrijven en Taal doet meer.

Veel dank aan onze vrijwillige taalcoaches die dit mogelijk hebben gemaakt!