Ons jaarverslag is verzonden!

In 2014 hebben 499 vrijwilligers van Taal doet meer 770 Utrechters ondersteund. Vrijwillige taalcoaches hielpen bij het leren van Nederlandse taal. Eigen Krachtcoaches boden steun in de zoektocht naar een baan. Brugklassers kregen hulp van vrijwillige mentoren en huiswerkcoaches stonden middelbare scholieren bij met het maken van hun huiswerk en het vergroten van hun taalvaardigheid.
Ook op andere manieren droegen Utrechters bij aan ons werk. Denk aan bedrijven die hun deskundigheid en faciliteiten beschikbaar stelden. En inzet van partners zoals de Bibliotheken en sociaal makelaars zonder wie wij ons werk niet konden doen. En natuurlijk de financiers die ons werk mee mogelijk maakten.

Bekijk hier ons korte jaarverslag.
Bekijk hier ons uitgebreide jaarverslag.
Bekijk het financiële jaarverslag.