Taal doet meer College Gezonde taal!

collegeHoe kan een betere taalvaardigheid bijdragen aan een betere gezondheid van Utrechters?

De gezondheidssituatie van mensen die taalvaardig zijn, is vaak beter dan die van laaggeletterden. Taal heb je nodig om met je arts te kunnen praten of om een bijsluiter van medicijnen te kunnen lezen.
Wat is nodig om de gezondheidsvaardigheden te verbeteren van Utrechters die beperkt Nederlands spreken? Daarover gaat het Taal doet meer College op 4 juni 2015.

Uit onderzoek blijkt dat het volgen van een taalcursus leidt tot gezondheidswinst en een forse vermindering van zorgkosten. Vraag is hoe we Utrechters met een beperkte taalvaardigheid bereiken en welke methoden werken om hun gezondheidsvaardigheden te verbeteren. Marjan Mensinga zal hierover een College geven, waarop Marieke
Wiebing reflecteert. Ook presenteren we de lesbrieven ‘Gezonde Taal’ die Taal doet meer met inbreng van cursisten en taalcoaches heeft ontwikkeld. Aan dialoogtafels bespreken we vervolgens hoe we samen tot concrete oplossingen komen en Gezonde Taal kunnen blijven inzetten en doorontwikkelen.

Programma
o.l.v. Efza Beria Űstűner
16.30 uur Inloop met koffie en thee
17.00 uur Opening door Lineke Maat, directeur Taal doet meer
17.10 uur College door Marian Mensinga (Pharos) en co-referaat door Marieke Wiebing (stichting Lezen & Schrijven)
17.35 uur Presentatie ‘Gezonde Taal’ door Ernestine Schipper en Aziza Sbiti, aanbieding lesbrieven aan financiers
17.50 uur In gesprek aan dialoogtafels
18.30 uur Korte plenaire terugkoppeling en Spoken Poetry door Chris Blokland
18.45 uur Afsluitend buffet met muziek
Vanaf 18.45 uur is er een mogelijkheid tot bezichtiging van het pand en onze werkruimten.
De bijeenkomst is gratis voor vrijwilligers, cursisten en donateurs van Taal doet meer. Aan overige genodigden vragen we een bijdrage van € 15,-. Daarmee ondersteunt u ons werk. Ook kunt u voor € 10,- extra Vriend worden van Taal doet meer.
Aanmelden kan via of 030-2947594.

Adres

Het Taal doet meer College vindt plaats op de nieuwe locatie van Taal doet meer:
De Alchemist
Koningin Wilhelminalaan 8