Vluchtelingen in de Jaarbeurs

Vanaf medio september is een groep van zo’n 500 vluchtelingen ondergebracht op een noodopvanglocatie in de Jaarbeurs.

We krijgen vragen van onze vrijwilligers en partners: wat kan Taal doet meer bieden?
We bieden als eerste praktisch lesmateriaal Nederlands. Vrijwilligers die activiteiten ondernemen met vluchtelingen die nu in de Jaarbeurs verblijven kunnen dit gebruiken. We stemmen verder af met o.a. COA, Vluchtelingenwerk, gemeente en Bibliotheek hoe we op de langere termijn kunnen bijdragen aan de taalvaardigheid en integratie van deze doelgroep. Initiatieven worden gebundeld via www.facebook.com/welkominutrecht. Voor praktische ondersteuning (inzameling hulpgoederen, kleding, etc.) verwijzen we naar de Welkom winkel van het Rode Kruis, Koningsweg 2.

We hebben veel vrijwilligers nodig om in de groeiende vraag naar taalondersteuning te voorzien. We zijn nu vooral op zoek naar vrijwilligers die coördinerende taken op zich willen nemen. Bekijk hier de functie.  Bekijk ook onze overzicht van alle vacatures: http://www.taaldoetmeer.nl/vacatures