Taal & Toekomstperspectief 16+ van start

Taal doet meer start in januari 2017 met een pilot voor jongeren van 16-25  jaar: Taal & Toekomstperspectief. De pilot start in samenwerking met Het Begint met Taal in het kader van Taal werkt!, met als doel de kansen van migrantenjongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Aan het begin van je carrière is er soms net nog die brug te slaan naar een geschikte stageplek, vervolgopleiding of een baan. Het is bekend dat schooluitval in het eerst jaar MBO en HBO, maar ook jeugdwerkloosheid, percentueel hoger ligt bij jongeren van niet-westerse afkomst. Het is zo zonde als je dan die startkwalificatie (bijna) in je zak hebt en vervolgens niet op je plek terecht komt. Hoe komt dit? Er zijn een aantal factoren aan te wijzen, maar wederom is goede communicatie in de Nederlandse taal wel een sleutel voor succes. Een goede brief, nabellen bij een afwijzing, je weten te presenteren, en waar vind ik mensen die me verder kunnen helpen? Een vrijwillige coach kan meekijken waar je sterke punten liggen en hoe je die naar voren brengt. Welke vaardigheden je al hebt en welke je nog op moet schroeven om succesvol te worden.
Taal doet meer wil hiermee ook voor jongeren met behoefte aan ondersteuning op taal en ontwikkeling een aanbod ontwikkelen. Taal doet meer heeft al enkele jaren ervaring in het begeleiden van vrijwillige jobcoaches, in ons project Op Eigen Kracht naar een Baan. Een logische stap dus, om ‘taaltoekomst’-coaches te gaan ondersteunen.

Taal & toekomstperspectief  biedt een begeleidingstraject bij de stap naar opleiding, stage of werk, gericht op empowerment, talenten onderzoeken, netwerk, taal & communicatie die nodig zijn om binnen te komen: presenteren en solliciteren.  Dit zorgt ervoor dat migrantenjongeren beter in staat zijn om zich in het Nederlands te presenteren en uit te drukken, meer zelfvertrouwen krijgen en sneller hun weg vinden op de arbeidsmarkt.

Als onderdeel van de pilot worden jonge migranten met een status gekoppeld aan vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn ook jong of hebben een relevant netwerk. Tijdens de één-op-één taalcoaching werken zij samen aan een taaldoel dat gekoppeld is aan arbeidsvaardigheden. Daarnaast gaan wij bijeenkomsten organiseren waar de jonge migranten relevante vaardigheden opdoen, bijvoorbeeld over netwerken en zichzelf presenteren.

Gedurende het project zal de nieuwe methode ontwikkeld en getest worden. Die methode zal richtlijnen geven over hoe men jonge migranten kan begeleiden naar werk. Bij positieve reacties zal de methode beschikbaar worden voor alle aangesloten organisaties van Het Begint met Taal in Nederland. Op die manier kunnen we bijdragen aan de positie van jonge migranten op de arbeidsmarkt.

Op dit moment kunnen zowel vrijwilligers als jongeren zich melden bij