Verslag 4 oktober netwerkbijeenkomst Taal en Gezondheid

Dinsdag 4 oktober, tussen half zes en zes, stroomt de elfde verdieping van het Stadskantoor in Utrecht vol. Ruim honderdvijftig mensen zijn afgekomen op de Netwerkbijeenkomst Taal en Gezondheid, georganiseerd door de gemeente Utrecht, het Utrechts Fonds Achterstandswijken (UFA) en het UMC Utrecht. Zij hebben zich opgegeven voor twee van de acht workshops. Alle workshops gaan over het versterken van taal- en gezondheidsvaardigheden en betere aansluiting van zorg- en dienstverlening bij Utrechters. Centrale vraag: hoe kan het beter?

Dát het beter kan, daar is iedereen van overtuigd. Utrechters die minder gezondheidsvaardig en/of laaggeletterd zijn nemen hun medicijnen vaker verkeerd in, begrijpen minder van de instructies van de arts en missen vaker afspraken. Vanuit de zorg is verbetering mogelijk in de omgang met deze cliënten en patiënten. Denk aan extra instructies en eenvoudig taalgebruik, maar ook aan het gesprek aangaan over dit gevoelige onderwerp en goed doorverwijzen. Het kan aan beide kanten beter. Daarom ontmoeten deze twee werelden elkaar: de taaldocenten en andere professionals die laaggeletterden helpen met taal, en de artsen, medewerkers Jeugdgezondheidszorg en andere professionals in het zorg- en sociale domein. Een unieke combinatie.

Zie voor het volledige verslag en de sheets van de workshops: http://taalengezondheidutrecht.nl/netwerkbijeenkomst.

4-okt