Het allermooiste geschenk: de Nederlandse taal!

Wat vraagt de komst van nieuwe Utrechters van de Utrechtse samenleving? Dit onderwerp in combinatie met het belang van taal is uitvoerig besproken tijdens het Taal doet meer College op donderdag 26 januari in het Johannescentrum Utrecht. Na een lezing van Paul Scheffer en een reflectie daarop van drie, lokale Utrechtse sprekers kunnen wij concluderen dat taal en overdracht van taal essentieel zijn om met elkaar samen te leven. En dat de samenleving en niet de overheid verantwoordelijk is voor de inburgering van nieuwe Utrechters.

De inzet van vrijwillig taalcoaches blijkt voor deze inburgering ontzettend belangrijk. Columnist Ali Amghar sprak om die reden dan ook een dankwoord uit in zijn slotbetoog: “Het dankwoord is voor de taalcoaches, die zich week in week uit, dienstbaar opstellen om moeders en vaders en opa’s en oma’s uit verre oorden het allermooiste geschenk te overhandigen, elke week weer: de Nederlandse taal” (zie hier de integrale tekst van Ali’s prachtige column).

Verandering
Volgens Paul Scheffer zorgt de komst van nieuwe Utrechters in Utrecht voor verandering op allerlei gebieden. Kijk naar de nieuwe Utrechter, bijvoorbeeld de migrant, die in eerste instantie uitgaat van het perspectief op terugkeren naar eigen land om vervolgens te beseffen dat hij/zij iets onomkeerbaars heeft gedaan in zijn leven. Tegelijkertijd lokt de komst van nieuwe Utrechters veranderingen uit die bij sommigen het gevoel van verlies geven. Bijvoorbeeld het kwijtraken van tradities van de huidige samenleving. Conflicten ontstaan, dat is een teken van integratie. Aan de huidige samenleving daarom de uitdaging om anders te leren denken over deze conflicten. “Als we blijven communiceren is de afstand tussen boosheid langer. Want waar taal niet meer voorhanden is, is de weg naar geweld korter”, aldus Paul Scheffer.

Lokale initiatieven
In Utrecht zijn diverse taalgerelateerde initiatieven in de wijken ontstaan om de afstand tussen nieuwe Utrechters en de bestaande samenleving te verkleinen. Ondernemer Abdel Harchaoui vertelde bijvoorbeeld over de activiteiten van DOK 030 in Overvecht, zoals de concrete ideeën voor het project ‘Einstein’, waarbij de coöperatie de bewoners van het azc (dat binnenkort wordt geopend) graag wil helpen als ze plannen hebben voor zelfstandig ondernemerschap. Het plan is om hiervoor ook ‘technische taal’ te gaan aanbieden. Taal die nodig is voor de uitoefening van een specifiek beroep.

Angela van der Hoeven gaat met haar buurtteam de komende tijd aan de slag met taalontwikkeling bij bewoners van de wijk Kanaleneiland-zuid die met een hulpvraag komen en vertelde hoe zij dit gaan aanpakken.

Discussie aan tafel

Na de lezing van Paul Scheffer en de reflectie met voorbeelden van de lokale sprekers was het tijd voor de genodigden om zelf in discussie te gaan over het onderwerp. Hiervoor vond men, op keurig gedekte tafels, stellingen die uitnodigden tot gesprek. De genodigden gingen dan ook met genoeg stof tot nadenken huiswaarts na het College.