Taal doet meer genomineerd voor Paul van Vliet Award 2017

UNICEF reikt op 8 maart, in samenwerking met de Efteling, de Paul van Vliet Award uit aan een organisatie die zich inzet voor kinderen in Nederland. En dit jaar is Taal doet meer met de taalmentoraten genomineerd! Doordat wij hoogopgeleide, vrijwillige taalmentoren aan vluchtelingenkinderen koppelen, kunnen deze hun taalvaardigheid verbeteren en de samenleving leren kennen. En dat is nodig, want het taalniveau blijkt vaak leidend in onze samenleving en daardoor komen oudere kinderen regelmatig terecht op een lager niveau dan ze eigenlijk aankunnen (bron: Trouw). Door onze taalmentoraten worden ook vrijwilligers, ouders en de school met elkaar verbonden, zodat de kinderen sneller kunnen participeren in de samenleving. De Paul van Vliet Award-jury en een jongerenjury bestaande uit een aantal afgevaardigden van het UNICEF Jongerenpanel gaan onze nominatie beoordelen. Duimen jullie voor ons? Kijk voor meer informatie over de Paul van Vliet Award 2017 op https://www.unicef.nl/over-unicef/paul-van-vliet-award