Kernteam PR & Communicatie in oprichting

 Taal doet meer – kernteam vrijwilligers PR & Communicatie

Het échte werk van Taal doet meer wordt gedaan door vrijwilligers, dat is duidelijk: taalcoaches, coördinatoren, mentoren, huiswerkcoaches, eigen-kracht-coaches, voorlezers – te veel om op te noemen…
Ook zijn er vrijwilligers die affiniteit hebben met het terrein PR & communicatie. Maar die kennen we niet allemaal, terwijl we toch beslist behoefte hebben aan versterking op dit terrein:

  • de website verdient een update (wordt aan gewerkt)
  • de nieuwsbrief zou een nieuw format moeten krijgen
  • aan folders / flyers moet worden gewerkt: format aanpassen? nieuwe ontwerpen, drukken en herdrukken
  • het schrijven van het jaarbeeld
  • fotografie
  • het maken van filmpjes
  • het vergroten/verbeteren van de zichtbaarheid op social media…

Voor verschillende communicatieklussen zijn al vrijwilligers actief. Ook vanuit verschillende bedrijven wordt er bijgedragen. A.s.r. verzorgde bijvoorbeeld vormgeving en drukwerk van lesbrieven voor vluchtelingen. We zijn benieuwd of we vanuit deze losse ‘klussen’ kunnen toewerken naar een ‘kernteam PR & Communicatie’: een groep vrijwilligers die zich buigt over de communicatie & PR van Taal doet meer en elk op eigen deskundigheid een bijdrage levert.

Een eerste brainstorm om te peilen of dit idee kans van slagen heeft zit in de pen: we nodigen de ons bekende vrijwilligers die ‘iets’ doen op dit gebied uit, om dit met hen samen af te tasten.

Tijd: dinsdag 9 mei 2017, 17:30-19:30 uur

Plaats: De Alchemist, Koningin Wilhelminalaan 8 in Utrecht.

We zorgen voor een soepje en een broodje.

Schuif je aan? Ken je anderen die hierin mogelijk geïnteresseerd zijn: breng ze gerust mee!

Graag aanmelden via: