Taalakkoord in Utrecht

Naast Taal doet meer werken veel andere Utrechtse organisaties aan het vergroten van taal- en digitale vaardigheden en aan de bestrijding van laaggeletterdheid.
Op 1 juni hebben 14 (!) partijen zich verbonden aan duurzame samenwerking, met de ondertekening van het Taalakkoord Utrecht (Bibliotheek Utrecht, Buurtteam Jeugd en Buurtteam Sociaal, Digiwijs, UWV, Gemeente Utrecht, Gilde Utrecht, Prago, Stichting Lezen & Schrijven, Taal doet meer, Taalplus, U-Centraal, Vrijwilligerscentrale, Wijk & Co). Dit akkoord staat voor een gezamenlijke aanpak, voor het verbeteren van werven en trainen van (taal)vrijwilligers, en voor meer samenhang in beleid en activiteiten. Daar tekende Taal doet meer graag voor!