Jeugd

 Plezier in Lezen en Leren buiten de schoolmuren

Programma voor buitenschools leren, Taal doet meer 2017

Taal doet meer koppelt goed opgeleide vrijwilligers aan (kinderen van) Utrechters met een taalachterstand. Wij ondersteunen bij taal, lezen, huiswerk, algemene ontwikkeling en toekomstperspectief.

 

Jeugd              

Lezen en praten met je kind (0-2)

Taalgroep voor ouders en kleintjes gericht op taal- en gezondheidsvaardigheden, én het stimuleren van taalontwikkeling bij het jonge kind

VoorleesExpress Utrecht (2-8)                                                                                           

Vrijwilligers introduceren in 20 weken het voorleesritueel bij gezinnen, waar dit niet vanzelfsprekend is. Ouders worden gestimuleerd in taal en lezen.

Taalmentoraten (8-12)

Een schooljaar individueel extra aandacht voor plezier in lezen, leren en de Nederlandse taal. De taalmentor komt wekelijks bij de leerling thuis.

School’s cool Utrecht (12-14)

Mentorprogramma voor overgang van groep 8 naar en in de brugklas. Wekelijkse individuele hulp bij huiswerk, studievaardigheden en taalvaardigheid, maar ook sociale vaardigheden en persoonlijke aandacht, bij de pupil thuis.

Huiswerk Hulp Utrecht (12-16)

Huiswerkklassen in Kanaleneiland, Zuilen en Overvecht voor jongeren met een U-pas. Extra aandacht voor studievaardigheden en Nederlandse taal.

Taal & Toekomstperspectief (16+)

Taalcoaching voor jongeren om de aansluiting op vervolgopleiding en werk te verbeteren.

Ouders

Taal & Ouders

Actief betrekken ouders van bij het onderwijs; taalles voor ouders op de school (of het peutercentrum) van hun kind.

Lezen en praten met je kind (zie ook Jeugd, 0-2)

Taalgroep voor ouders en kleintjes, gericht op taal- en gezondheidsvaardigheden, én het stimuleren van taalontwikkeling bij het jonge kind

 

Doel en doelgroep

Het programma voor buitenschools leren van Taal doet meer richt zich op kinderen en jongeren die opgroeien in een beperkend ontwikkelklimaat. Hun ouders zijn anderstalig en leven in een sociaaleconomische achterstandspositie.   We bieden ondersteuning op het gebied van taal en ontwikkeling om kansen te vergroten en integratie en participatie in de Utrechtse samenleving te stimuleren.

Wat we doen

  • het stimuleren van (voor)lezen, leesplezier
  • wegwijzen naar en in de bibliotheek, informatie toegankelijk maken
  • begrijpend lezen, ‘diepere’ woordenschat
  • schoolkeuze, studiekeuze, sociale kaart
  • huiswerk, studievaardigheden
  • gezonde invulling van de vrije tijd, algemene ontwikkeling
  • sociale mobiliteit: netwerk en kansen vergroten, horizon verbreden

Voor vragen of overleg: Merlijn Slothouber, senior projectleider jeugd Taal doet meer,

Komende zondag gaan we vanaf 15.00 uur zingen in de Centrale Bibliotheek in #Utrecht ! Kom je ook?! Reserveer hier:… https://t.co/aMs9xJJgYK