Projecten Jeugd

Taal doet meer biedt de volgende projecten op het gebied van jeugd:

 • VoorleesExpress Utrecht
  De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving.
  Lees meer
 • 20160106-IMG_7668Taalmentoraten
  Onze Taalmentoraten richten zich op kwetsbare leerlingen uit achterstandswijken, waar de leerkracht zorgen om heeft omdat de taalbeheersing een belemmering kan gaan vormen bij de andere vakken.
  Lees meer
 • School’s cool
  Ons mentorproject School’s cool richt zich op gemotiveerde leerlingen van groep 8 die met wat extra positieve aandacht van een mentor een goede start in het Voortgezet Onderwijs kunnen maken en sterker in het leven leren staan.
  Lees meer
 • Huiswerk Hulp Utrecht (HHU)
  Met HHU bieden we 2 keer per week betaalbare huiswerkbegeleiding aan voor middelbare scholieren op locaties in Kanaleneiland, Zuilen en Overvecht. Leerlingen krijgen de kans om in een rustige omgeving huiswerk te maken, waarbij ze vragen kunnen stellen aan de huiswerkbegeleiders. Begeleiders zullen hen vooral helpen met het ontwikkelen van belangrijke studievaardigheden, zoals het maken van een goede planning.
  Lees meer
 • Taal & Toekomstperspectief 

  Taal & toekomstperspectief biedt een begeleidingstraject bij de stap naar opleiding, stage of werk, gericht op empowerment, talenten onderzoeken, netwerk, taal & communicatie – vaardigheden die nodig zijn om binnen te komen: presenteren en solliciteren. Dit traject zorgt ervoor dat migrantenjongeren beter in staat zijn om zich in het Nederlands te presenteren en uit te drukken, meer zelfvertrouwen krijgen en sneller hun weg vinden op de arbeidsmarkt. Lees meer

 • Taal & Ouders
  Veel van onze cursisten zijn ouders en willen de Nederlandse taal leren omdat ze bijvoorbeeld willen spreken met de leerkracht van hun kind. Op verschillende locaties in Utrecht geven vrijwillige taalcoaches daarom Nederlandse les aan een groepje ouders van leerlingen op de basisschool. Nadat de kinderen naar de les gebracht zijn, gaan de ouders zelf de schoolbanken in om hun Nederlands te verbeteren.
  Daarnaast ondersteunen we gezinnen waarin armoede, een kind in de basisschoolleeftijd met een beperking én taalachterstand op de voorgrond staan. Dit doen we in samenwerking met stichting Handjehelpen. Lees meer

 

 • Wij bieden tevens stageplaatsen en traineeships aan; informeer bij je vakopleiding of kijk op www.kiesmats.nl.