Taalmentoraten

 

20160108-IMG_7714Een schooljaar individueel extra aandacht voor plezier in lezen, leren en de Nederlandse taal, bij het kind thuis, door vrijwillige taalmentoren.

Onze Taalmentoraten richten zich op kwetsbare leerlingen uit de bovenbouwklassen van de basisschool (groep 5 t/m 7), waar de leerkracht zorgen om heeft omdat de taalbeheersing een belemmering kan gaan vormen bij de andere vakken. De aanmelding voor dit project verloopt via de school.

Een taalmentor gaat wekelijks langs bij zijn of haar pupil om op een plezierige en creatieve manier aan de slag te gaan met taal. Dit kan door bijvoorbeeld samen naar de bibliotheek te gaan, boeken te lezen, taalspelletjes te doen of de kinderkrant te lezen. Met een jaar lang begeleiding van een taalmentor wil Taal doet meer kinderen een ‘taalboost’ geven, waardoor plezier in lezen en leren groeit.

Vragen over dit project? Informeer dan bij  of bel: 030- 2947594

Terug naar Projecten Jeugd |  Vorige project Volgende project