VoorleesExpress Utrecht

 

De VoorleesExpress is een initiatief van SodaProducties en wordt in Utrecht uitgevoerd door Taal doet meer.

De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. We stellen ouders in staat om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren – op hun eigen manier. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het dagelijks leven.

Daarnaast versterken we het partnerschap tussen school en ouders. Zo nemen ouders en school samen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen, waarbij ze elkaar ondersteunen èn versterken.

We werken nauw samen met Utrechtse voorscholen en basisscholen. Alleen leerkrachten, pedagogisch medewerkers of intern begeleiders van aangesloten voor- of basisscholen kunnen gezinnen aanmelden. Het is belangrijk dat een gezin zelf gemotiveerd is voor deelname.

Voor de VoorleesExpress zoeken we voorlezers en coördinatoren! Mail naar Jorinde van Leeuwen via , bel 030-294 75 94 of bekijk onze vacatures

Terug naar Projecten Jeugd |  Vorige project |