Het verboden woord

Bij het verboden-woord-spel is het de bedoeling dat je een betekenis van een woord omschrijft aan de hand van een beschrijving. Het woord dat geraden moet worden, mag je natuurlijk niet zeggen (voorbeeld: keukentafel. Je mag dan niet zeggen dat het een tafel is die in de keuken staat). Noem je dit toch, dan is de volgende leerling aan de beurt. Wanneer het verboden woord is geraden, is de volgende leerling aan de beurt.

De verboden woorden kun je samenstellen aan de hand van de lesmethode van de leerling. Iedere leerling zit op een ander niveau qua woordenschat (vwo is anders dan vmbo en leerjaar 1 is anders dan leerjaar 3). Gebruik daarom de woorden uit de woordenschatoefeningen uit de lesmethode (tip: gebruik ook eens woorden uit een andere taal).

Maak woordkaartjes. Schrijf de verboden woorden op kaartjes, knip deze uit en leg ze ondersteboven (met het woord/tekst naar beneden) op de tafel. Pak om de beurt een kaartje en laat de ander het verboden woord raden.

Het spel kan in groepjes gespeeld worden of in tweetallen.

Vervolgopdracht

Bedenk een zin bij het geraden verboden woord.