Kruiswoordpuzzel met moeilijke woorden

Opdracht
1. Maak de kruiswoordpuzzel. Beantwoord de vragen en vul de antwoorden in.

2. De woorden die je in de puzzel kunt vinden, zijn moeilijke woorden, omdat ze een lastige spelling hebben. Schrijf de woorden onder elkaar in je schrift of op een blaadje. Schrijf erachter wat er volgens jou moeilijk is aan het woord. Waar wordt vaak de fout gemaakt?

kruis

Bron: www.woordzoekers.org

Vervolgopdracht 1
– Maak een nieuwe zin met de woorden die je in de kruiswoordpuzzel gevonden hebt.

Vervolgopdracht 2
Maak nu zelf een kruiswoordpuzzel voor je mentor/ je begeleider of voor iemand anders.

Antwoorden (waar zit de moeilijkheid?)
1. gezamenlijk
2. burgemeester
3. monniken
4. lasagne
5. aluminium
6. uittreksel
7. onmiddellijk
8. verrassing
9. stiekem
10. litteken

Oplossing van de puzzel:
oplossing