Synoniemen

Synoniemen zijn woorden die dezelfde betekenis hebben, zoals bijvoorbeeld auto en wagen en rennen en hollen.

Kaartjes met synoniemen uitdelen in de groep. Leerlingen moeten zo snel mogelijk de kaartjes vinden die bij elkaar horen. Wie het eerste de goede combinatie heeft gemaakt, wint.

Synoniemen
Universeel – alledaags
Verantwoordelijkheid – pakkie-an
Amper – nauwelijks
Gemoed – stemming
Geografie – aardrijkskunde
Gerucht – roddel
Afkeer van – aversie tegen

Vervolgopdracht
Weet je zelf nog leuke synoniemen? Schrijf ze op een kaartje en voeg ze toe aan je zelfgemaakte spel.