Woorden raden

Voor dit spel is er een spelleider nodig. De spelleider schrijft een moeilijk woord op het bord of op papier. Denk aan een woord dat je ergens bent tegengekomen of hebt gehoord. Dit kan overal zijn. In een schoolboek, op straat, in de krant of een woord dat je iemand hebt horen zeggen. Het moet een woord zijn dat nieuw voor je was, dat je nog niet kende of de betekenis ervan nog niet wist.

Nadat je het woord hebt opgeschreven, vraag je aan de andere leerlingen om op te schrijven wat zij denken dat het woord betekent. Dit schrijven ze op een klein briefje. Vervolgens verzamel je alle briefjes. Jij schrijft zelf de goede betekenis van het woord op een briefje. Schrijf alle mogelijke betekenissen op het bord of lees ze voor. Laat daarna je medeklasgenoten samen kiezen welke betekenis zij denken dat de goede is. Laat je klasgenoten één voor één kiezen en turf de antwoorden. Hebben ze voor het goede antwoord gekozen?