Woordgrapjes/dubbelzinnigheden

Zinnen kunnen bedoeld of onbedoeld grappig zijn, zoals de onderstaande zinnetjes dat ook zijn. Deze zinnen zijn grappig doordat ze een dubbelzinnigheid bevatten. Die kan ontstaan doordat in de zin:
– een homoniem staat: een woord met meerdere betekenissen
– een woord letterlijk en figuurlijk bedoeld kan zijn
– een woord(groep) bij verschillende zinsdelen kan horen

Opdracht
Geef bij de volgende zinnen aan welke van bovenstaande oorzaken op de zin van toepassing is en leg steeds uit welke twee betekenissen de zin kan hebben.

Honing met een bijsmaak.
Storen zonder gestoord te worden.
Zat je zat te zijn?
Op de bank hangen.
Een cardioloog zegt tegen zijn patiënt: hier klopt iets niet.
Iemand na een allergietest vragen of hij al uitslag heeft.
Een voetballer zonder doel in zijn leven.
Michael Jackson zwart maken.
Een timmerman met plankenkoorts.
Een vogel die in de nesten zit
Een cavia die hamstert.
Een elektricien die erg gespannen is.
Een blinde die te diep in het glaasje heeft gekeken
Een dom blondje rijdt in een Smart.
Aan de tandarts vragen of hij nog een gaatje heeft.
Ik kan de wegatlas niet vinden.
Een loodgieter die de leiding heeft.
Een pak melk kopen dat halfvol blijkt te zijn.
Een tolk die zijn vak niet verstaat.

Of kijk op:
www.leukespreuk.nl/flauwe_woordgrapjes.htm
www.detop100.nl/woordgrappen/