Inspiratiebijeenkomsten

Taal doet meer vindt het belangrijk de kennis, ervaring en netwerken van haar vrijwilligers te benutten. Voorheen deden we dit via een Vrijwilligersraad. Vanaf 2012 doen we dit door de organisatie van Inspiratiebijeenkomsten. Tijdens de Inspiratiebijeenkomsten bespreken we hoe het vrijwilligerswerk binnen Taal doet meer is georganiseerd en hoe we optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare kennis, ervaring en netwerken van vrijwilligers.

Minimaal 2 maal per jaar organiseren we een Inspiratiebijeenkomst. Deze maken we bekend via de website en nieuwsbrief. Afhankelijk van het thema kunnen we ook specifiek vrijwilligers uitnodigen. De afgelopen keren gingen de Inspiratiebijeenkomsten vooral over het versterken van het Sociaal Ondernemerschap van Taal doet meer. En over het (nog beter) benutten van de netwerken van onze vrijwilligers. Thema’s kunnen ook zijn het (versterken van) de begeleiding en deskundigheidsbevordering van onze vrijwilligers.