Achtergrond

Taal doet meer is in 1985 opgericht onder de naam Interkerkelijke Stichting Kerken en Buitenlanders (ISKB), als initiatief van een aantal Utrechtse kerken. Missie bij de oprichting was te werken aan een laagdrempelige en duurzame ontmoeting tussen Nederlandse Utrechters en Utrechters die van oorsprong niet Nederlands zijn, met als doel te komen tot meer kennis van elkaar en wederzijds begrip en respect.

In de loop der jaren heeft de organisatie zich ontwikkeld tot een professionele vrijwilligersorganisatie. De Utrechtse kerken zijn nog altijd een belangrijke samenwerkingspartner. Daarnaast is de organisatie in de loop der jaren met veel verschillende organisaties gaan samenwerken. Denk aan de lokale welzijnsorganisaties, bibliotheken, migrantenorganisaties, onderwijsinstellingen en het Utrechtse bedrijfsleven.

Bij de start richtte het werk van de ISKB zich vooral op ontmoeting met en taalondersteuning aan migrantenvrouwen. In de jaren tachtig kwamen zij in het kader van gezinshereniging naar Utrecht, vooral afkomstig uit Marokko en Turkije. Na verloop van tijd werden in toenemende mate ook mannen bereikt. Inmiddels komen onze cursisten uit meer dan 20 verschillende landen en variëren zij in leeftijd van 18 tot 84 jaar.

Vanaf 2007 richten onze activiteiten zich ook op jongeren. In dat jaar ging het project School’s cool Utrecht van start, dat zich richt op een goede start van aandachtsjongeren in het Voortgezet Onderwijs.

Vanaf de start is vrijwillige inzet van Utrechters voor elkaar een rode draad in ons werk. En het mooie is dat de activiteiten alle betrokkenen wat oplevert. Cursisten leren de taal en de samenleving kennen. Scholieren presteren beter op school en zitten beter in hun vel. Vrijwilligers verbreden hun blikveld, ontwikkelen hun sociale vaardigheden en dragen bij aan begrip en samenhang binnen de Utrechtse samenleving. Omdat het leren van de Nederlandse taal een rode draad is in ons werk heet de organisatie vanaf 1 juni 2013 Taal doet meer.