Doneren

tmp

Mentor Sebastiaan: Ik heb ervaren dat ik bij mijn pupil het verschil heb kunnen maken en dat geeft een goed gevoel. Soms is tijd schaarser dan geld, daarom ga ik volgend jaar een mentorkoppel sponsoren. Met verschillende bezuinigingen in Nederland ben ik het niet eens. Ik kan er zelf aan meewerken dat activiteiten die ik belangrijk vind, blijven bestaan.

Hoe kunt u bijdragen? Taal doet meer is op zoek naar partners in en rondom Utrecht. Door samenwerking kunnen we meer betrokken Utrechters bereiken en meer mensen ondersteunen. We hebben veel te bieden, zoals leerzaam vrijwilligerswerk en een uitgebreid netwerk. En we hebben ook vragen. Wij zoeken munten, middelen en mensen.

Munten

 •  Een financiële bijdrage. Een paar voorbeelden:
  • Voor €50,- kan een leskoppel een gezamenlijke activiteit ondernemen, bijvoorbeeld naar een museum, of een bezoek aan de Tweede Kamer;
  • Voor €250,- helpt u ons om communicatiemateriaal te maken, bijvoorbeeld enkele pitchvideo’s voor werkzoekende cursisten van Taal doet meer;
  • Voor € 500,- kan een bijeenkomst voor deskundigheidsbevordering of intervisie aan onze vrijwilligers worden aangeboden;
  • Voor € 1.000 tot €1.500 sponsort u een koppel. Dit zijn een mentor en jongere of een coach en een cursist gedurende anderhalf jaar.
 • Een financiële bijdrage kunt u overmaken op rekening NL94INGB0001217715 ten name van Taal doet meer Utrecht, o.v.v. Bijdrage Taal doet meer.
 • U kunt ook vriend worden van Taal doet meer. Vanaf € 25,- per jaar draagt u bij aan integratie en participatie van Utrechters. Als Vriend van Taal doet meer kunt u kosteloos deelnemen aan deskundigheidsbevordering  en netwerkbijeenkomsten van Taal doet meer en ontvangt u ons jaarverslag en andere publicaties. Word Vriend

Middelen

 • Een schenking van materialen of het beschikbaar stellen van faciliteiten. Denk aan computers, lesmaterialen (bijvoorbeeld trainingsmappen), openstellen van ruimtes voor bijeenkomsten of het verzorgen van drukwerk. Zo heeft Movares trainingsmappen geschonken en hebben we computers en laptops gekregen van zowel de HHU als de Rabobank Utrecht.
 • Een wervingsactie opzetten waarmee geld wordt ingezameld voor Taal doet meer, zoals een sponsorloop of benefietactiviteit. Of, zoals door een medewerker van de Triodos Bank werd gedaan: ‘fietsen voor het goede doel’. Ook heeft een vrijwilliger met een aantal bekenden de 2charityrun voor ons gelopen.

Mensen

 • Taal doet meer biedt zinvol en leerzaam vrijwilligerswerk. We zijn doorlopend op zoek naar nieuwe vrijwillige (taal) coaches en mentoren. U kunt zich hiervoor aanmelden en/of uw netwerk aanspreken om mensen hiervoor te enthousiasmeren. Lees meer over vrijwilligerswerk bij Taal doet meer.
 • Ook zijn we regelmatig op zoek naar vrijwilligers die een specifieke deskundigheid beschikbaar willen stellen. Wij zoeken bijvoorbeeld deskundigen op het gebied van ICT of communicatie (een film maken, een brochure schrijven) en mensen die door het geven van een training de deskundigheid van onze vrijwilligers vergroten. Zo verzorgden ICM Opleiding en Training en Tempo-team trainingen voor vrijwilligers.
 • Inzet van uw relatienetwerk en media voor werving van vrijwilligers en het vergroten van de bekendheid van ons werk. Denk aan inzet van social media en het noemen van Taal doet meer in een Linkedin profiel.
 • U kunt gemotiveerde cursisten van Taal doet meer kennis laten maken met uw bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld door hen een rondleiding te bieden of speeddates te organiseren.
 • Voor andere samenwerkingsvormen kunt u contact met ons opnemen via  of 030-2947594.

Wat krijgt u er voor terug?

Een bijdrage aan Taal doet meer betekent een investering in de Utrechtse samenleving. Vrijwilligers bieden we zinvol, leerzaam en uitdagend vrijwilligerswerk. Partners en financiers vermelden we – indien gewenst – op de website van Taal doet meer, noemen we in andere uitingen zoals de email-nieuwsbrief en worden uitgenodigd bij netwerkactiviteiten.
We bieden:

 • Binding met Utrecht(ers);
 • Contact met talentvolle arbeidskrachten;
 • Concrete invulling van uw MVO-beleid;
 • Nieuwe netwerkcontacten.