Stichting Vrienden van Taal doet meer

De Stichting Vrienden van Taal doet meer helpt Taal doet meer haar doelstellingen te realiseren met bijdragen die net dat ietsje meer kunnen opleveren.
Hiervoor zoekt zij mensen die als Vriend een financiële bijdrage willen leveren.

Bent u al Vriend van Taal doet meer?

Voor ons werk is uw steun van essentieel belang! Vanaf € 25,- per jaar bent u al Vriend van Taal doet meer. Helpt u mee? Als Vriend bent u welkom op onze Taal doet meer Colleges en ontvangt u onze publicaties.

U kunt zich hier als Vriend aanmelden:

 

Ja, ik word Vriend van Taal doet meer

Ik machtig de Stichting Vrienden van Taal doet meer om
     per kwartaalper half jaarper jaar
       € van mijn rekening af te schrijven.
       Rekeningnummer (indien bekend uw IBAN-nummer):
       

Ik wil de nieuwsbrief van Taal doet meer ontvangen.

Ik word graag vrijwilliger bij Taal doet meer.
       Neem contact met mij op.

Naam:
Geslacht: dhrmevr
Adres:
Postcode en plaats:
E-mailadres:
Telefoon:

Uw gegevens worden vastgelegd. Uw gegevens zullen nooit aan derden beschikbaar worden gesteld, maar alleen gebruikt worden door TAAL DOET MEER om u in de toekomst te kunnen informeren. Als u geen informatie wilt ontvangen, kruis het hokje aan:

Het opnemen van Taal doet meer in het testament is een minder bekende manier om ons werk te steunen. Dit kan door het benoemen van een legaat ten bate van onze stichting. Uw notaris kan u hierover nader informeren.

Een financiële bijdrage kunt u overmaken op rekening NL94INGB0001217715 ten name van Taal doet meer Utrecht, o.v.v. Bijdrage Taal doet meer. Voor al uw giften en legaten geldt dat onze stichting als ANBI geregistreerd staat bij de Belastingdienst. Dat betekent voor u als donateur, dat u giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). En dat betekent voor ons, dat wij geen successierecht of schenkingsrecht hoeven te betalen over erfenissen en schenkingen.

Periodieke giften

Zoals misschien al bekend hoeft bij periodieke giften (voor minimaal vijf jaar) bij de aangifte voor de inkomstenbelasting  geen rekening te worden gehouden met het drempelbedrag (drempelinkomen). Zij zijn dus jaarlijks als gift  geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit moet wel schriftelijk worden vastgelegd.

Vanaf 2014 is voor dergelijke periodieke giften geen notariële akte meer nodig, maar kunt u deze zelf in een overeenkomst vastleggen. De overeenkomst wordt ondertekend door u en de ontvangende partij. De Belastingdienst heeft daarvoor een model van een eenvoudige (!) “Overeenkomst Periodieke gift in geld” beschikbaar. Deze kunt u downloaden: www.belastingdienst.nl/overeenkomst periodieke gift in geld.
U kunt ook een model aanvragen via .