Vertrouwenspersonen Taal doet meer

Als vrijwilliger hoop je er niet mee te maken krijgen, maar helaas komt het wel eens voor dat je bij je cursist of pupil signalen opvangt van huiselijk geweld of kindermishandeling of dat je je hier zorgen over maakt en een vermoeden hebt. Ook als je twijfelt is het belangrijk om iets te doen.

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen in alle lagen van de bevolking, binnen alle culturen voor. Daarom is het sinds 1 januari 2013 bij de wet verplicht dat (vrijwilligers)organisaties in het maatschappelijke veld een meldcode (protocol) huiselijk geweld en kindermishandeling hebben.

Taal doet meer heeft altijd met zorg om willen gaan met situaties waar geweld mogelijk een rol speelt en wil de veiligheid van haar cursisten, vrijwilligers en medewerkers borgen. Om in dergelijke situaties adequaat te handelen is een meldcode ontwikkeld en zijn twee aandachtsfunctionarissen/vertrouwenspersonen aangesteld. Dit zijn Merlijn Slothouber en Inge Goorts, seniorprojectleiders Jeugd en Taalcoaching.

Heb je als betrokkene bij Taal doet meer het vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling, in wat voor situatie dan ook, neem dan contact op met je coördinator of direct met Merlijn of Ellen (en of bel 030 2947594)

Wil je meer algemene informatie over de meldcode? Kijk dan op zie www.meldcode.nl of op www.vooreenveiligthuis.nl.

Lees hier ons protocol.