Activiteiten

Bij Taal doet meer bieden wij activiteiten aan voor volwassenen, jongeren en op het gebied van kennisdeling.

Activiteiten voor volwassenen

 • Taalcoaching groep (M/V)
  Taal doet meer biedt mensen, die geen gebruik (kunnen) maken van reguliere taalles, kleinschalige groepslessen aan. We kijken daarbij naar de taalvraag en het niveau van de deelnemers. We geven les bij Taal doet meer en op andere locaties in de stad, zoals bibliotheken, vrouwenopvanghuizen en buurthuizen.
 • Taalcoaching individueel (V)
  Vrouwen die niet kunnen deelnemen aan ons groepsaanbod, door bijvoorbeeld lichamelijke, psychische klachten en/of een zware zorgtaak, komen in aanmerking voor individuele thuisles. Dit is een intensief traject waarbij een taalcoach een jaar lang wekelijks lesgeeft aan een cursiste. Wij proberen hierbij een actievere deelname aan de samenleving te stimuleren.Wij streven ernaar vrouwen na een afgerond individueel traject door te laten stromen naar een groepsles.
 • Taalcoach in de bieb (M/V)
  Het project ‘Taalcoach in de bieb’ stelt zich ten doel de taalvaardigheid van Utrechtse laaggeletterden te vergroten door ondersteuning van taalcoaches in de bibliotheek. De taalcoaches zijn vrijwilligers die worden ondersteund door deskundige beroepskrachten en zij maken gebruik van methodieken die hun waarde hebben bewezen.
 • Taalcoaching op maat
  Naast bovengenoemd aanbod, biedt Taal doet meer taalcoaching op maat, bijvoorbeeld voor werkenden die hun schrijfvaardigheid willen vergroten of taalondersteuning vragen bij een beroepsopleiding.
 • Op Eigen Kracht naar een Baan
  Met het project ‘Op eigen kracht naar een baan in Utrecht’ gaan wij samen met de Vrijwilligerscentrale Utrecht laagopgeleide vrouwen zonder uitkering in Utrecht activeren en motiveren om te gaan participeren op de arbeidsmarkt. Dit doen wij in samenwerking met o.a. de volgende partners: Stichting Gids, Vluchtelingenwerk Midden-Nederland, Tempo-Team en de Slinger Utrecht.

Download hier de folder voor verwijzers over onze projecten met betrekking tot taalcoaching.

Aanbod voor jongeren

 • School’s cool
  Ons mentorproject School’s cool richt zich op gemotiveerde leerlingen van groep 8 die met wat extra positieve aandacht van een mentor een goede start in het Voortgezet Onderwijs kunnen maken en sterker in het leven leren staan.
 • Jongeren Vol Zin
  Taal doet meer heeft een project opgestart voor jonge vrijwilligers: Jongeren Vol Zin. We stellen ons hiermee ten doel onze vrijwilligers tot ongeveer 25 jaar kansen te bieden hun talenten door te ontwikkelen, en nieuwe jonge vrijwilligers aan te trekken.
 • Huiswerk Hulp Utrecht
  Met HHU bieden we 2 keer per week betaalbare huiswerkbegeleiding aan voor middelbare scholieren op locaties in Kanaleneiland, Zuilen en Overvecht. Leerlingen krijgen de kans om in een rustige omgeving huiswerk te maken, waarbij ze vragen kunnen stellen aan de huiswerkbegeleiders. Begeleiders zullen hen vooral helpen met het ontwikkelen van belangrijke studievaardigheden, zoals het maken van een goede planning.

Wij bieden tevens stageplaatsen en traineeships aan; informeer bij je vakopleiding of kijk op www.kiesmats.nl.

Activiteiten op het gebied van kennisdeling

 • Taal doet meer college
  Het Taal doet meer College zal regelmatig lezingen over aansprekende onderwerpen organiseren voor onze relaties.
 • Trainingen
  Taal doet meer heeft een aantal instrumenten en trainingen ontwikkeld die zijn gebaseerd op ruim 25 jaar ervaring in (thuis)taaltrajecten. Wij hebben deze ervaring opgedaan binnen onze eigen taalcoachingsprojecten en het project School’s cool. Onze kennis en ervaring stellen we graag beschikbaar aan andere organisaties die hieraan behoefte hebben.