Eigen Kracht Utrecht

Fadime en Asuman op hun stageplek bij a.s.r

Fadime en Asuman op hun stageplek bij a.s.r

Op Eigen Kracht naar een Baan in Utrecht (Eigen Kracht) is een samenwerkingsproject van Taal doet meer, Nolitha en Wij 3.0. Eigen Kracht wil in de periode van januari 2015 tot en met eind december 2016, 145 vrouwen en mannen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Utrecht activeren en motiveren om te participeren op de arbeidsmarkt. We hebben de afgelopen twee jaar al 86 vrouwen geholpen, waarbij 35 opleiding of cursussen hebben gevolgd, en 27 een werkervaringsplek of baan hebben. Vanwege succes gaan we weer verder in 2015 en 2016!

De doelgroep van Eigen Kracht zijn vrouwen en mannen met of zonder uitkering, in principe laagopgeleid (of hoogopgeleid in ander land), autochtoon of allochtoon, wel/geen werkervaring; kortom zeer diverse groep. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren, moeite hebben met solliciteren, en vaak de weg niet kennen. Ook is er veelal sprake gebrek aan zelfvertrouwen en zelfkennis (wie ben ik, wat wil ik en hoe presenteer ik mezelf?), en gebrek aan een ondersteunend netwerk/steun in de omgeving. Voor hen biedt Eigen Kracht een uitkomst!

Wat bieden we de deelnemers?

We hebben gedifferentieerd aanbod voor deelnemers. Ze kunnen uit onderstaande opties kiezen (of alle drie of slechts één of twee van de drie):

 1. deelnemers kunnen deelnemen aan een Eigen Kracht training:

Training van 4 dagdelen verdeeld over aantal maanden, waarin samen met andere deelnemers en andere coaches wordt stilgestaan bij ‘wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?’ en ‘hoe doe ik dat?’. De deelnemers staan centraal in de training en de coaches zijn ondersteunend. In de training wordt er vaak in groepjes of in duo’s gewerkt aan opdrachten.

Dit is in principe voor mensen die geen (professionele) coach hebben, en voor mensen die het zien zitten om in een training met andere deelnemers en coaches aan de slag te gaan om zichzelf te ontdekken. Het kan zijn dat mensen al heel duidelijk weten wat ze willen en liever geen training willen volgen, of er niet echt in passen

 1. deelnemers worden gecoacht door een vrijwillige coach: ongeveer 2 uur per week aan het begin, maar later in het traject 2 uur per twee/drie weken (inzet van een jaar in principe, maar kan korter of langer zijn, afhankelijk wat nodig is). Coaches krijgen vanuit de training opdrachten/oefeningen mee om aan te werken met deelnemer, maar coaches mogen ook eigen oefeningen/werkvormen toepassen; zolang het maar aansluit op de wensen van de deelnemers
 2. aanvullend aanbod:

Om het netwerk van de deelnemers te versterken en om kansen te vergroten, bieden wij ook allerlei andere workshops, bijeenkomsten, voorlichtingen, netwerkborrels bij bedrijven aan voor deelnemers. We stimuleren deelnemers om hier aan deel te nemen.

Wat biedt het netwerk?

 • ondersteuning van lotgenoten
 • ondersteuning van verschillende coaches
 • workshops, voorlichtingen, werkcafés
 • contact met bedrijfsleven, voor bijv. speeddates, netwerkborrels of stageplekken

Een netwerk is goed om je te realiseren dat je niet alleen voor staat. Maar het is ook belangrijk omdat je daarmee je kansen op werk vergroot, want werk vinden gaat tegenwoordig vooral via via! Netwerken = belangrijk! En netwerken levert echt wat op! (we hebben meerdere voorbeelden gezien in dit project!)

Wat vragen we van de deelnemers?

 • Actieve deelname; meedoen! Het is gebleken dat de deelnemers die participeerden aan de bijeenkomsten en met hun coaches afspraken er veel aan hebben gehad! We bieden  handvatten, maar de deelnemers moeten zelf aan de slag.
 • We vragen deelnemers ook na te denken wat zijzelf zouden kunnen en willen bieden aan andere deelnemers of aan het project.
 • Bereikbaarheid via mail: aanbod wordt via mail verstuurd
 • 15€ ‘inschrijfgeld’

Aanmeldprocedure:

Deelnemers kunnen zich aanmelden bij projectleider Melissa Romaní, " target="_blank"> en/of 030-2947594. Er wordt daarna een afspraak gemaakt voor een gesprek waarbij meer informatie wordt gegeven over het project en waarbij de wensen en verwachtingen van de deelnemer worden besproken.

 

Lees meer op de speciaal voor dit project ontwikkelde website.