Taalcoaching thuis

tmp

Taalcoach Marja over haar cursist Thanya: Thanya heeft haar herexamen lezen en luisteren gehaald. En nu kan ze gediplomeerd door naar het MBO om opgeleid te worden als verzorgende voor ouderen.

Cursisten die niet kunnen deelnemen aan ons groepsaanbod, door bijvoorbeeld lichamelijke, psychische klachten en/of een zware zorgtaak, komen in aanmerking voor individuele thuisles. Dit is een intensief traject waarbij een taalcoach een half jaar lang wekelijks lesgeeft aan een cursist. Wij stimuleren hierbij een actievere deelname aan de samenleving. Ons uitgangspunt is dat de cursist na een afgerond individueel traject doorstroomt naar een groepsles.

Voor wie?

De cursisten die bij Taal doet meer thuisles krijgen komen uit meer dan 60 verschillende landen. Qua leerniveau betreft het een zeer diverse groep. Een groot gedeelte daarvan vormt de 1ste generatie Marokkaanse en Turkse vrouwen. Onze doelgroep is de laatste jaren echter aan het veranderen; we bereiken in toenemende mate (jonge) cursisten uit Oost-Europa, China en het Midden-Oosten. Ook komen er cursisten van het asielzoekerscentrum.

Procedure/hoe gaan we te werk?

  • Bij aanmelding wordt eerst besproken voor welk traject een persoon in aanmerking komt.
  • Voor thuisles vindt er een intakegesprek bij de cursist thuis plaats. De intake wordt afgenomen door een coördinator. Bij het tot stand brengen van een individuele koppeling is er een langere wachttijd dan bij plaatsing in een groepsles, er moet immers gezocht worden naar een geschikte vrijwilliger. Richtlijn is 2-4 weken.

Aanmelding

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze projectleiders op 030 2947594.
U kunt zich hier aanmelden voor taalles.

Aandachtspunten voor aanmelding

  • Als er sprake is van ernstige psychiatrische problematiek en/of verslaving hetgeen een traject in de weg staat (of waarbij de veiligheid van de vrijwilliger niet gegarandeerd kan worden) is instroom niet mogelijk.

Kosten

Voor de individuele trajecten geldt een eigen bijdrage van €15 per half jaar.