Taal & Ouders

Binnen Taal & Ouders (voorheen Taal, ouders en school) lopen er twee projecten: Taal op school en Opgroeien met beperkingen.

Taal op school

Op verschillende locaties in Utrecht geven vrijwillige taalcoaches Nederlandse les aan een groepje ouders van leerlingen op de basisschool. Nadat de kinderen naar de les gebracht zijn, gaan de ouders zelf de schoolbanken in om hun Nederlands te verbeteren.

Hoe gaat taalles in zijn werk?
Een keer per week geeft een vrijwilliger van Taal doet meer twee uur taalles aan een groepje ouders. De lessen en het lesmateriaal zijn afgestemd op de leerwens van de deelnemers. Tijdens de lessen is er ruimte om bijvoorbeeld de nieuwsbrief van de basisschool te bespreken, of om te oefenen voor een ouderavondgesprek.

Wat biedt Taal doet meer?
Taal doet meer ondersteunt op een professionele manier de taalcoaches bij hun vrijwilligerswerk. Alle vrijwilligers krijgen een introductiecursus voordat zij aan de slag gaan. Een vrijwillige coördinator begeleidt de taalcoach. Onze taalconsulent geeft informatie en advies over lesmaterialen die vrijwilligers kunnen gebruiken en helpt met taalvragen.

Wat verwachten we?
De basisschool inventariseert welke ouders gemotiveerd zijn om wekelijks taalles te volgen en meldt deze ouders bij Taal doet meer aan. De school wijst een contactpersoon aan waarmee Taal doet meer afstemt over de inhoud en praktische zaken. Daarnaast stelt de school wekelijks een lesruimte beschikbaar.


Opgroeien met beperkingen

Samen met vrijwilligersorganisatie Handjehelpen willen wij 10 gezinnen ondersteunen, waarin armoede, een kind in de basisschoolleeftijd met een beperking en taalachterstand op de voorgrond staan. Het doel daarvan is om de kansen op sociale en economische participatie van het hele gezin te vergroten.

Taal doet meer koppelt betrokken taalcoaches aan de ouder(s) en Handjehelpen koppelt een speelmaatje aan een kind in het gezin. De vrijwilliger van Handjehelpen geeft het kind extra aandacht en ontlast daardoor de ouders even. De taalcoach van Taal doet meer helpt een van de ouders met de Nederlandse taal. Op deze manier ondersteunen we samen het hele gezin.
Meer informatie over Handjehelpen is te vinden op www.handjehelpen.nl

Meer informatie over Taal & Ouders?
Neem contact op met Jorinde van Leeuwen via of bel 030 2947594.
Kijk voor de vacatures op onze vacaturepagina