Taal en gezondheid

tmp

Wij ontwikkelden i.s.m. Mikado Helpdesk nieuwe Lesbrieven inclusief handleidingen voor de taalcoaches. Dit is een lessenreeks van 20 lessen inclusief 2 voorlichtingsbijeenkomsten over gezondheidsthema’s.

Gezonde Taal! combineert taalles met informatie over gezondheid, ziekte en zorg.
Met het project Gezonde Taal! bereiken we vluchtelingen en migranten uit Utrecht die een taalachterstand hebben en daardoor extra kwetsbaar zijn voor gezondheidsproblemen. Taal en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder taal is een zelfstandig bezoek aan de huisarts, het begrijpen van de bijsluiter en het doen van gezonde boodschappen niet mogelijk.

In 2015 zijn er 10 lesbrieven ontwikkeld over Gezonde voeding, Zintuigen, Bezoek aan de huisarts, Ouder worden, Vitamine D, Stress en ontspanning, Slapen, Verbanddoos, Diabetes en Bevolkingsonderzoek. In 2016 willen we het aantal lesbrieven uitbreiden.
Onze cursisten verbeteren hun Nederlands, krijgen informatie over deze onderwerpen en leren zo hun eigen bewuste keuzes te maken wat betreft hun gezondheid.
De lessen worden gegeven door Utrechtse taalvrijwilligers, die na een intensieve training aan de slag gaan met een groep cursisten.
Gezonde Taal heeft in 2014 de Nationale Alfabetiseringsprijs in de categorie ‘durven’ gewonnen.

Meer informatie over Gezonde Taal?
Bel of mailprojectleider Gezonde Taal Ellen Visser ( of 030 2947594).

Terug naar Projecten Taalcoaching | Vorige projectVolgende project