Voor wie

Taal doet meer koppelt betrokken Utrechters aan mensen die een steun in de rug kunnen gebruiken. Taalvaardigheid is daarbij de rode draad. Volwassenen koppelen we aan een vrijwillige taalcoach. Het contact is gericht op het leren van de Nederlandse taal en meedoen in de Utrechtse samenleving. Ook ondersteunen coaches bij oriëntatie op werk. Jongeren uit groep 8 koppelen we aan een vrijwillige mentor, die hen ondersteunt een goede start te maken in de brugklas. Aan jongeren in het voortgezet onderwijs bieden vrijwilligers huiswerkhulp. En het mooie is dat de activiteiten alle betrokkenen wat oplevert. Cursisten leren de taal en de samenleving kennen. Scholieren presteren beter op school en zitten beter in hun vel. Vrijwilligers verbreden hun blikveld, ontwikkelen hun sociale vaardigheden en dragen bij aan begrip en samenhang binnen de Utrechtse samenleving.

Cursisten

De mannen en vrouwen die bij Taal doet meer taalles coaching krijgen, komen via doorverwijzing en mond-tot-mond-reclame bij ons terecht. Ze komen uit meer dan 20 verschillende landen. Het betreft een zeer diverse groep met verschillende taalniveaus en beweegredenen.
Wij geven alleen les aan mensen met een laag inkomen. Deze mensen kunnen niet inburgeringsplichtig zijn.
Taal doet meer zoekt voor cursisten een taalcoach op maat. We werken laagdrempelig en op maat. De koppeling is één op één of in kleine groepen. Bij de intake bespreken we het ontwikkeldoel: wat wil de cursist leren? Er wordt aandacht besteed aan meer zicht op eigen kwaliteiten, digitale vaardigheden, gezondheid, opvoeding en oriëntatie op werk. Waar mogelijk worden cursisten doorverwezen en begeleid naar een vervolgtraject: andere activiteiten, of (vrijwilligers)werk. Een traject duurt een half jaar tot een jaar. Aanmelden kan hier.

Pupillen

Taal doet meer richt zich ook op jongeren van 12 tot 18 jaar. Dit zijn jongeren in het voortgezet onderwijs, die gemotiveerd zijn om te leren, maar daarbij een steun in de rug nodig hebben. Vaak speelt taalvaardigheid een rol in de begeleiding van deze jongeren. Het mentorproject School’s cool van Taal doet meer richt zich op leerlingen van groep 8 van de basisschool die willen leren, maar daarvoor niet in de ideale omstandigheden leven. Met steun van de mentor, die wekelijks op huisbezoek gaat, leren jongeren het hoofd koel te houden tijdens de overgang naar het voortgezet onderwijs.
Aanmelding van leerlingen  voor deelname aan School’s cool verloopt via interne begeleiders en leerkrachten van groep 8 van de basisscholen. Voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben bij het maken van hun huiswerk bieden we Huiswerk Hulp Utrecht aan. In het schooljaar 2013/2014 bieden we dit twee keer per week in Kanaleneiland. Voorwaarde voor deelname is dat de ouders van deze jongeren een U-pas hebben. Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met of 030-2947594.

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn betrokken Utrechters die zich willen inzetten als coach of mentor. Deze groep is zeer divers, van studenten tot gepensioneerden. Ze zijn bereid om deel te nemen aan een
introductiecursus en bijeenkomsten ter bevordering van hun deskundigheid. Een vrijwilliger van Taal doet meer heeft zin om de ontmoeting aan te gaan. Hij of zij wil een bijdrage leveren aan het vergroten van de taal- of studievaardigheid van Utrechters die een steun in de rug nodig hebben en is hiervoor minimaal 2 uur per week beschikbaar. Bij Taal doet meer zijn er steeds vaker vrijwilligers actief op ondersteunende functies. Denk aan administratie, communicatie & PR of ICT. Dit kan zowel eenmalig als voor een langere periode. Ook zijn er vrijwilligers die coördinerende werkzaamheden uitvoeren, zij zijn bijvoorbeeld eerste aanspreekpunt voor een groep coaches of mentoren. Taal doet meer zoekt graag met u naar passende functies. Wilt u meer weten? Kijk hier naar vacatures of neem contact op via of 030-2947594.