Over het project Eigen Kracht

Het project Op Eigen Kracht naar een Baan in Utrecht (Eigen Kracht) helpt Utrechters met een taalachterstand die op zoek zijn naar een baan.

 

Ambitie

Eigen Kracht is een samenwerkingsproject van Taal doet meer  en WIJ 3.0.
Door de inzet van vrijwillige (loopbaan)coaches, trainingen en workshops helpen wij onze deelnemers op weg. Maar ook door de samenwerking met het bedrijfsleven die mensen de kans geeft werkervaring op te doen.

De afgelopen twee jaar hebben we 86 werkzoekenden geholpen aan een opleiding, werkervaringsplaats of een baan. Onze ambitie is dat vóór eind 2016 nóg 145 mannen en vrouwen op eigen kracht aan de slag kunnen.

Aanleiding

In september 2012 is Eigen Kracht opgestart in opdracht van de gemeente, gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een groot aantal, met name laagopgeleide werklozen met een taalachterstand in Nederland heeft moeite met het vinden van een baan. Een gebrek aan zelfvertrouwen en steun uit de eigen omgeving maakt de zoektocht moeilijk.

Het is van groot belang dat deze vrouwen en mannen in een vertrouwde omgeving hun eigen kracht kunnen ontdekken en leren hoe ze die kunnen gebruiken. Werk maakt immers minder financieel afhankelijk en biedt kans op ontplooiing.

Het ministerie van OCW onderkent dit en heeft samen met 22 gemeenten afspraken gemaakt om deze groep te helpen. Doel is om hen meer zelfvertrouwen en handvatten te geven in hun zoektocht naar werk of opleiding.