Tijdens de Week van de Alfabetisering wordt laaggeletterdheid in Utrecht op de kaart gezet.
Eigen Kracht Utrecht deelneemster Mercedes.