Netwerker Kernteam Bedrijven

Het Kernteam Bedrijven betrekt het Utrechtse bedrijfsleven bij het realiseren van de doelen van Taal Doet Meer. Bedrijven kunnen de diverse activiteiten van Taal Doet Meer steunen met mensen, kennis of geld. Taal Doet Meer zoekt een netwerker om het Kernteam Bedrijven te versterken.

“Bijvoorbeeld door hun werknemers als vrijwilliger of trainer in te zetten, door werkbezoeken te organiseren, materialen beschikbaar te stellen of specifieke activiteiten te sponsoren. Deze bedrijven kunnen zo een zinvolle invulling geven aan hun MVO-beleid en social return in Utrecht. En daar profiteren onze cursisten vervolgens weer van. Een mooie win-win-win-samenwerking.” – Elise Zomer, kernteam bedrijven.

Wat doe je als netwerker voor het kernteam bedrijven?

Als netwerker voor het kernteam bedrijven zoek je pro-actief contact met geselecteerde Utrechtse bedrijven. Je plant afspraken, onderzoekt mogelijkheden tot (uitbreiding van de) samenwerking en vergadert hierover 5 x per jaar met het kernteam bedrijven.

Wat heb jij in huis?

  • Je begrijpt en onderschrijft het belang van taal en ons werk
  • Je bent positief en ziet overal praktische mogelijkheden tot samenwerking
  • Je bent een netwerker pur sang en legt gemakkelijk nieuwe contacten
  • Je hebt bij voorkeur een zakelijk netwerk in Utrecht
  • Je weet relaties te onderhouden en waar mogelijk uit te breiden
  • Je bent geïnteresseerd in MVO-ontwikkelingen en geeft daarmee richting aan samenwerkingen met bedrijven
  • Je bent zo’n 4 tot 8 uur per maand beschikbaar, flexibel in te delen.

Dankzij jou…

Door jouw inzet zorg je ervoor dat nieuwe Utrechters mee kunnen doen in de Utrechtse samenleving. Taal heb je immers nodig om vrienden te maken, een baan te vinden, je bankzaken te doen of je huiswerk te maken. Zinvol werk dus met een grote maatschappelijke impact!

Heb je belangstelling voor de functie van netwerker voor het kernteam bedrijven? Neem dan contact op met Roy Kreeftmeijer via samenwerken@taaldoetmeer.nl of bel 06 – 315 377 19. Ook met eventuele vragen kun je bij hem terecht. 

Meer informatie?

Bel/mail Roy

Roy Kreeftmeijer
06 – 315 377 19

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!