Week van de Alfabetisering 2018

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen en computeren. Vaak hebben zij ook moeite met online zaken. In provincie Utrecht gaat het om 8% van de volwassenen. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan geletterde mensen. Van 3 tot en met 9 september 2018 vindt daarom de jaarlijkse Week van de Alfabetisering plaats. Dit jaar willen de diverse organisaties aandacht vragen om zoveel mogelijk nieuwe vrijwilligers te werven die zich willen inzetten als taalmaatje of bijvoorbeeld als computerdocent.

Tijdens de Week van de Alfabetisering worden in Utrecht diverse activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid en digitale achterstand. Diverse (digi)taalorganisaties hebben de handen ineen geslagen om een mooi programma te realiseren. Zo zijn er op vrijdag 7 september van 13.00 – 17.00 uur een aantal activiteiten te vinden op de Stadhuisbrug om de aandacht te vestigen op taal en digitale achterstand bij een groot publiek en inwoners te enthousiasmeren voor (digi)taalvrijwilligerswerk. Geïnteresseerden kunnen hier in gesprek gaan met Utrechters die moeite hiermee hebben. Wethouder Linda Voortman helpt ter plekke mee om meer vrijwilligers te werven.

Pop-up (digi)Taalcafé

Naast wethouder Voortman staan op de Stadhuisbrug taalvrijwilligers en -cursisten, medewerkers van diverse (digi)taalorganisaties en studenten van het ROC klaar om Utrechters te ontvangen voor een gesprek bij de ijskraam of aan tafel. Zij vertellen over de mogelijkheden van (digi)taalvrijwilligerswerk in Utrecht en wat dit uiteindelijk zowel de cursist als de vrijwilliger oplevert. Het pop-up (digi)Taalcafé is gebaseerd op de Taalcafés die wekelijks in diverse Utrechtse wijken plaatsvinden.

digiTaalvrijwilligersdag

Vlak na de Week van de Alfabetisering, op vrijdag 14 september 2018, organiseren verschillende (digi)taalorganisaties een dag speciaal voor vrijwilligers in Het Huis Utrecht. De (digi)taalvrijwilliger wordt dan flink in het zonnetje gezet en kan deze dag genieten van diverse workshops, waaronder interculturele communicatie, tools voor taal en meer! Daarnaast wordt voor lekker eten gezorgd. Leuk, leerzaam en lekker zijn dan ook de woorden die deze dag kenmerken.

Een volledig overzicht van de activiteiten in het kader van de Week van de Alfabetisering is te vinden via: wvdautrecht.nl/activiteiten.

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!