Abonnementen op jongerenkranten dankzij Stimuleringsprijs

Op vrijdag 9 november reikte eerste locoburgemeester Victor Everhardt de Mantel van Sint Maarten – stimuleringsprijs 2018 uit aan Taalversterkers tussen School en Thuis. Dit gebeurde tijdens het evenement De Mantel van Sint Maarten in de Domkerk van Utrecht.  Het evenement De Mantel van Sint Maarten wordt jaarlijks in Utrecht georganiseerd door Citypastoraat Domkerk, Protestantse Diaconie Utrecht en Katholiek Utrecht. Tijdens het evenement is aandacht voor initiatieven die zich inzetten voor anderen. Het thema van dit jaar was ‘Kinderen in armoede’.

Taalversterkers Tussen School en Thuis
Vrijwilligers van Taal Doet Meer Nelleke en Marily bemensten een informatiestand in de Dom, om geïnteresseerden te informeren over het project Taalversterkers tussen School en Thuis (foto).  Dit project is een samenwerking tussen scholen en vrijwilligers van Taal Doet Meer om ook buiten school met taal, lezen en leren bezig te zijn.

Stimuleringsprijs voor ontwikkelingskansen
De stimuleringsprijs ging naar het project Taalversterkers tussen School en Thuis, omdat dit initiatief bijdraagt aan gelijke onderwijskansen van kinderen met een taalachterstand in de stad Utrecht. Het gewonnen bedrag wordt besteed aan jongerenkrant-abonnementen. Vrijwilliger en leerling lezen deze krant samen om woordenschat en tekstbegrip te vergroten. Daarnaast kunnen deelnemers een uitje naar bijvoorbeeld een museum doen van deze bijdrage. Volop ontwikkelingskansen dus!

Meer weten?
Voor meer informatie over de Mantel van Sint Maarten en de andere initiatieven: https://www.mantelvansintmaarten.nl/wie-doen-mee-in-2018
Ook vrijwillig taalmentor worden? https://www.taaldoetmeer.nl/2017/12/12/spoed-taalmentor-middelbare-scholier/

Lees ook het artikel dat gepubliceerd is in het Stadsblad.

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!