Het kan je een boost van positieve energie geven!

Wat maakt het leuk om voorlezer te zijn bij de VoorleesExpress? Alexandra vertelt.

Alexandra doet promotieonderzoek aan de Wageningen Universiteit. “Ik hoopte dat ik naast mijn werk een meer praktische manier zou vinden om iets toe te voegen aan de Nederlandse samenleving. Ik wilde graag in contact te komen met een gezin dat in een andere sociale omgeving leeft als ik. Ik ben via Google op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk in Utrecht en toen heb ik de VoorleesExpress gevonden.”

Het alfabet samen opschrijven op het grote schoolbord

Op de vraag of haar verwachtingen uitgekomen zijn, zegt Alexandra volmondig “ja”. “Het is altijd de vraag wat de ‘directe’ invloed van een project zoals de VoorleesExpress is. In ieder geval was het contact tussen mij en het gezin waar ik voorgelezen heb, erg waardevol. Naast het voorlezen zijn we naar de bibliotheek geweest, hebben we getekend en spelletjes gespeeld en hebben we een aantal keren samen gegeten. Verder vond het meisje dat ik voorlas, het ook altijd erg leuk om op haar grote schoolbord in haar kamer het alfabet op te schrijven.”

Enthousiasme voor taal binnen het hele gezin

“Ik las voor in een gezin met twee meisjes. Ik las voor aan het oudste meisje en de moeder las vaak aan het jongste meisje voor. Dat was leuk voor het meisje, maar ook goed voor de moeder en haar taalontwikkeling; zij spreekt niet vloeiend Nederlands en wil dit graag verbeteren. Ik vond het altijd erg fijn dat de meiden mij vol enthousiasme ontvingen. Het meisje dat ik voorlas, legde de voorleesboeken altijd meteen op volgorde en ze concentreerde zich goed tijdens ons uur. De laatste keer dat ik er was, hebben we met z’n allen gezellig gegeten.”

Écht contact aangaan met de kinderen

“Ik heb geleerd dat het tijdens het voorlezen gaat om écht in relatie gaan met de kinderen die je voorleest. Hierdoor gaf ik ze de ruimte om ze uit zichzelf actief te laten meepraten over het verhaal, of ze juist even rustig te laten luisteren.”

Een boodschap meegeven

“Ik heb er bij het uitzoeken van de boekjes opgelet niet alleen ‘prinsessenverhalen’ mee te nemen, al werd hier wel eerst vol enthousiasme om gevraagd. Ik heb ook boekjes meegenomen die meer complexe heldinnen en helden weergaven. Hierin hoopte ik een wat breder beeld mee te geven aan de kinderen van wie of wat ze konden zijn of worden.”

Alexandra zou haar omgeving zeker aanraden om vrijwilliger te worden bij de VoorleesExpress. “Het is een leuke en relatief weinig veeleisende manier om naast een druk leven toch via vrijwilligerswerk in contact te komen met mensen in de samenleving. Na een lange dag kan juist een uurtje met kinderen bezig zijn je een boost van positieve energie geven!”