Snellere inburgering door samenwerking taalscholen en vrijwilligersorganisaties

De taalscholen in Utrecht gaan samenwerken met vrijwilligersorganisaties, waaronder Taal Doet Meer, om inburgeraars extra begeleiding te bieden bij het leren van de Nederlandse taal. Vrijwilligersorganisaties bieden bijvoorbeeld taalcafés of taalmaatjes aan of een taalassistent in de klas. Ze doen dat aanvullend op de lessen van de taalscholen. Doel is dat inburgeraars sneller de taal leren en sneller hun inburgeringstraject kunnen afronden.

De Gemeente Utrecht heeft samen met de taalscholen en vrijwilligersorganisaties een convenant gesloten waarin afspraken hierover zijn vastgelegd. Hiermee wordt ook het al bestaande aanbod van vrijwilligersorganisaties meer gestructureerd ingezet en gefinancierd. De organisatie Taal Doet Meer coördineert de samenwerking met de taalcafés. Lineke Maat (Taal Doet Meer): “Fijn dat we hier samen de schouders onder zetten. Veel inburgeraars kennen te weinig mensen om te kunnen oefenen.”

Wethouder Maarten van Ooijen: “Onderzoek heeft aangetoond dat een combinatie van taallessen en oefenen met behulp van vrijwilligers de beste resultaten in een kortere tijd oplevert. Dat willen we stimuleren, zodat inburgeraars zo snel mogelijk een zo hoog mogelijk taalniveau bereiken.”

Barbara Klomp (Taalschool Queridon): “Mooi initiatief, van belang voor alle inburgeraars in de stad”.

De gemeente heeft formeel geen rol bij inburgering. Dat gaat vanaf 2021 veranderen, als de verantwoordelijkheid voor inburgering wordt overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Vooruitlopend hierop wil Utrecht vast aan de slag om inburgeringstrajecten te verbeteren.

Marnix Heida (NLtraning): “Zo’n convenant kan alleen in Utrecht voor elkaar komen dankzij de goede samenwerking in het netwerk.”

De deelnemende Taalscholen Inburgering:
Acceptus, Arabika Educatie en Vorming, Babel, CIEPA-Taal, Lest Best, Maas College, NCB-opleidingen, Nltraining, Oxfordopleidingen, Prima Opleidingen, Queridon, Volksuniversiteit Utrecht, VluchtelingenWerk Utrecht en WES Educatie.

De deelnemende Vrijwilligersorganisaties: Gilde Utrecht, Humanitas, Taal Doet Meer en U-Centraal.

Bekijk het filmpje waarin wethouder Maarten van Ooijen vertelt over het convenant:

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!