Minister Koolmees onder de indruk van vrijwillige taalcoaching

Samen met het landelijk platform Het Begint met Taal en onze collega’s in Amsterdam en Den Haag organiseerde Taal Doet Meer op 1 april 2019 een werkbezoek voor minister Koolmees om hem de kracht van taalcoaching te laten ervaren. We vinden het belangrijk dat vrijwillige taalcoaching ook in de nieuwe inburgeringswet komt.

Wekelijks oefenen 28.000 nieuwkomers in heel het land hun Nederlands met 15.000 taalvrijwilligers. Zo leren zij de taal sneller en kunnen beter participeren in de samenleving, op school en op de werkvloer. Het persoonlijke contact tussen mensen met verschillende wereldbeelden zorgt bovendien voor wederzijds begrip en inzicht. Het Begint met Taal pleit daarom voor een structurele plek voor taalcoaching naast de formele educatie in de nieuwe inburgeringswet per 2021.

“Onder de indruk”
Minister Koolmees: “Ik ben onder de indruk van het enthousiasme van de taalcoaches en van de motivatie van de deelnemers. Het is ontzettend belangrijk voor nieuwkomers om snel en goed de Nederlandse taal te leren. Alleen dan kunnen zij hun plek vinden in de Nederlandse maatschappij. Snel de taal leren is een belangrijk onderdeel van de vernieuwing van het inburgeringsstelsel waar ik mee bezig ben en Het Begint met Taal levert daar nu al een mooie bijdrage aan.”

Landelijk netwerk taalcoaching
Minister Koolmees en alle gemeentes kunnen nu al profiteren van het bestaande landelijk netwerk van ruim 160 taalcoachorganisaties op 380 locaties, zo betoogde directeur Sylvia de Groot Heupner van Het Begint met Taal, organisator van het werkbezoek. Om dit netwerk te verduurzamen en nog meer broodnodige ontmoetingen mogelijk te maken is echter meer (financiële) steun nodig, die via de nieuwe inburgeringswet te regelen is. Professor Kuiken, gespecialiseerd in Nederlands als tweede taal en meertaligheid onderstreepte nog eens dat veel oefenen van de taal in combinatie met taalles effectief en zelfs noodzakelijk is bij het leren van de Nederlandse taal.

Minister Koolmees ging zelf in gesprek met anderstaligen, taalvrijwilligers en coördinatoren over hun ervaringen. Ook sprak hij met vertegenwoordigers van gemeenten en taalaanbieders. De minister kreeg als afronding van het werkbezoek diverse tips hoe de participatie van nieuwkomers verbeterd kan worden.

Foto: Rick Mandoeng Fotografie

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!