De VoorleesExpress werkt!

In het kader van het actieprogramma Tel mee met Taal is het effect van de VoorleesExpress onderzocht in een grote effectstudie van de Erasmus Universiteit, in opdracht van Stichting Lezen en Stichting VoorleesExpress. De VoorleesExpress Utrecht, een van de projecten van Taal Doet Meer, heeft ook aan dit onderzoek deelgenomen. En de resultaten zijn binnen: de VoorleesExpress werkt!

De VoorleesExpress heeft een positieve invloed op verhaalbegrip, wat een belangrijke voorspeller is voor later schoolsucces. Het heeft dus aantoonbaar positief effect op de taalontwikkeling van het kind. Een andere belangrijke, maar helaas minder positieve, uitkomst van het onderzoek is dat dit effect na afloop van de VoorleesExpress minder wordt. Dit betekent dat de overdracht van voorlezer aan de ouder(s) nog niet optimaal is. Ouders blijven de ontwikkeling niet ondersteunen op dezelfde manier als de voorlezer dit deed.

Dit is een belangrijk aandachtspunt voor Taal Doet Meer. De komende jaren zullen we ons meer richten op de overdracht van voorlezer op ouder maar ook op de rol van de ouder en zijn/haar kracht in het voorleestraject van de VoorleesExpress.
Ken jij of ben jij een meertalige ouder die mee wil denken over dit onderwerp? Neem dan contact op met Mirjam via mirjam@taaldoetmeer.nl. Alle ideeën zijn welkom! Meer over de resultaten van de studie kun je hier vinden: https://voorleesexpress.nl/assets/VoorleesExpress-2019-factsheet.pdf

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!