Ouderambassadeurs voor het Ouderpanel van Taal Doet Meer

De rol van de ouderambassadeur is plezierig en waardevol. Je geeft je mening zodat Taal Doet Meer hier van kan leren. Beheersing van de Nederlandse taal hoeft niet perfect te zijn. We hebben een voorkeur voor ouders met jonge kinderen. 

Gezocht: Ouderambassadeurs voor het Ouderpanel van Taal Doet Meer

Taal Doet Meer werkt er met meer dan 1000 vrijwilligers aan om Utrechters taalvaardiger te maken. Taal is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Taalcoaches bieden taalondersteuning en ontwikkelen zich in zinvol vrijwilligerswerk. Zij combineren het stimuleren van taalvaardigheid met aandacht voor gezondheid, opvoeding en werk. Vrijwillige mentoren en huiswerkcoaches ondersteunen jongeren om hun onderwijskansen te vergroten. Voorlezers stimuleren de taalontwikkeling van kinderen en verrijken de taalomgeving thuis. We werken hierin altijd in gelijkwaardig partnerschap met ouders. Zie voor meer informatie www.taaldoetmeer.nl.

Taal Doet Meer wil de positie van ouders versterken door ouders aan te spreken op hun expertrol. Zij zijn expert op het gebied van hun eigen kinderen, thuiscultuur en visie op opvoeding. De mening en stem van ouders draagt bij aan de (door)ontwikkeling van ons werk. Taal Doet Meer wil hierdoor beter aan sluiten bij de behoefte van ouders en kinderen. We willen weten of lesmateriaal goed is. Hierdoor kunnen ouders hun kinderen beter stimuleren in de taalontwikkeling. Daarom zoeken wij een Ouderambassadeur:

Algemene kenmerken

  • Interesse in meertaligheid, de ontwikkelingen rond integratie en Nederlands leren
  • (ex) deelnemer of (ex) vrijwilliger bij Taal Doet Meer
  • Beschikken over tijd (1 dagdeel per maand) om een zinvolle bijdrage te leveren
  • Verbonden aan Utrecht
  • Plezier in communicatie en actieve rol in de gemeenschap.

Persoonlijke kwaliteiten

  • Een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse
  • Je spreekt Nederlands, maar je taalniveau hoeft niet perfect te zijn
  • Zin om je minimaal een halfjaar te verbinden aan de organisatie
  • Je bent vader of moeder van een of meerdere kinderen tussen de 0 en 6 jaar
  • Je hebt ervaring met de taalontwikkeling van je eigen kind.

Als Ouderambassadeur ben je vrijwilliger bij Taal Doet Meer, een onkostenvergoeding is beschikbaar. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar anandi@taaldoetmeer.nl.

Meer informatie?

Bel/mail Anandi

Anandi Schelfhout
06 – 182 104 33

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!