Taalplezier voor twee – Een schooljaar taalmentor van Martin (12 jaar)

Mijn taalpupil Martin is een kanjer. Hij is pas op zijn zevende vanuit Bulgarije naar Nederland gekomen en zit nu in groep 7.

Hij is enthousiast en nieuwsgierig, maar zijn taalachterstand zit hem in de weg. Zijn woordenschat en leesvaardigheid lopen achter, al kan hij als de beste praten en grappen maken.
Als kinderboekenschrijver, spelletjes- en taalfan leek mij het taalmentorschap een leuke en waardevolle uitdaging. Dus leefden we ons uit  met Boggle, Pimpampet, kwartet, Galgje, Wie ben ik?, oefenden we tongbrekers en lazen we eindeloos moppen en raadsels. Nieuwgeleerde woorden stopten we in de woordenschatkist (eerst even opzoeken in het woordenboek). Martin ontdekte de bieb, leende boeken en begon te lezen. We bereidden samen zijn Powerpoint voor aan de hand van de Kidsweek, voor zijn spreekbeurt over archeologie.

Halverwege het jaar verhuisde Martin van Lombok naar Zuilen. Samen verkenden we op de fiets zijn nieuwe omgeving: de bieb, Fort aan de Klop, de Vecht en Slot Zuilen. En als hoogtepunt beklommen we samen de Domtoren.

Het jaar is om en we kijken allebei terug op een rijk jaar. Martin heeft zijn woordenschatkist aangevuld. Ik op mijn beurt ben ook een mooie ervaring rijker: samen taalplezier hebben en een kind tools meegeven voor meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

– door Annemarie van den Brink –